Reklama

CS LINK zatiaľ nema v pláne ukončiť distribúciu dobíjacích kupónov

Reklama

Zákazníci platforiem Skylink a CS Link mali problém s prijímom na transpondéri 12 525 MHz

Reklama

CS LINK sprístupnil svojim zákazníkom opäť samostatné predplatné u vybraných kanálov

Reklama

CS LINK: Mojich 6 už nie je možné zmeniť cez zákaznícku linku

CS Link a Skylink dnes oficiálne informovali o zmenách parametrov satelitného vysielania

Zákazníci platforiem Skylink a CS Link si musia preladiť slovenské programy do konca januára 2012