Reklama

CS Link a Skylink dnes oficiálne informovali o zmenách parametrov satelitného vysielania

Česko-slovenské satelitné platformy CS Link a Skylink informujú oficiálne o pripravovaných zmenách parametrov vysielania, ku ktorým dôjde začiatkom roka 2012.
Pokračovanie nižšie:


Dôvody pre zmenu technických parametrov:

Satelitné vysielanie sa neustále vyvíja. Pribúdajú nové programy, rozširuje sa ponuka HDTV, končia zmluvné vzťahy so satelitnými spoločnosťami atď. Pokiaľ chce satelitná platforma držať krok s týmto vývojom, musí čas od času urobiť významnú zmenu vysielacích parametrov. S každou zmenou býva spojená potreba preladiť satelitný prijímač. Aby sme množstvo prelaďovania minimalizovali, spojili sme niekoľko potrebných zmien do jedného časového okamihu.

Zmeny z pohľadu jednotlivých satelitných frekvencií/transpondérov

V nedávnej minulosti bola sprevádzkovaná frekvencia 11 836 MHz, na ktorej vysielajú slovenské televízne stanice. Ide o cieľový stav, preto je možné túto frekvenciu naladiť už teraz.
Dňa 1.2.2012 dôjde k prechodu frekvencie 11 797 MHz na moduláciu DVB-S2. Kapacita tohto transpondéra sa tak zvýši o 38 Mbps na 60 Mbps. Signál na tento transpondér bude po novom vysielaný z Prahy-Barrandova.

Dňa 1.2.2012 dôjde na frekvencii 11 876 MHz k zmene FEC na 5/6. Kapacita transpondéra sa zvýši z 38 Mbps na 42 Mbps.

Pôvodné frekvencie 12 565 MHz a 11 992 MHz nebudú už naďalej využívané. Ich vysielanie bude ukončené niekoľko týždňov po vyššie uvedených zmenách

Zmeny z pohľadu jednotlivých programov

So zmenami frekvencií súvisí presun niekoľkých programov z jednej frekvencie na druhú. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené parametre frekvencií/transpondérov a vyznačené televízne programy, ktorých sa zmeny týkajú.

Tabuľka č.1

Tabuľka č.2

Vysvetlivky:
červené – programy, ktoré je možné naladiť už teraz (pred 1. 2. 2012)
zelené – frekvencie/programy, ktoré bude možné naladiť až po 1. 2. 2012
preškrtnuté – pôvodné (končiace) pozície programov, ktoré už vysielajú na nových parametroch

Doplňujúce informácie:
Distribúcia programu Nova bude rovnaká pre zákazníkov CS Linku a Skylinku (frekvencia 12 070 MHz).
Od 1. 2. 2012 budú môcť zákazníci Skylinku s kartou Irdeto/ICE využívať pre príjem programu Eurosport orbitálnu pozíciu 23,5°E (frekvencia 11 876 MHz).

Koho sa zmena parametrov vysielania týka:
1. Zákazníkov s neplatenou ponukou v štandardnom rozlíšení obrazu (SD).
CS Link: Prima COOL, STV 1, STV 2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Patriot, Fashion TV, TV 8, CETV
Skylink: Nova, Prima COOL, STV 1, STV 2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Patriot, Fashion TV, TV 8, CETV
Preladenie je možné uskutočniť už teraz.

2. Zákazníkov s neplatenou ponukou vo vysokom rozlíšení obrazu (HD)
CS Linku: Nova HD, Prima HD
Skylinku: Nova HD
Preladenie bude možné až 1. 2. 2012.

3. Zákazníkov s platenou ponukou
Preladenie bude možné až 1. 2. 2012.

Mohlo by vás ešte zaujímať