Reklama

Zákazníci platforiem Skylink a CS Link mali problém s prijímom na transpondéri 12 525 MHz

V posledných dňoch dochádzalo k nepravidelným problémom s prijímom a dekódovaním českých programov ČT1,ČT2,ČT4 a Prima family na transpondéri 12525 MHz.

Problémy začali hlásiť samotní zákazníci platforiem po zmene názvu programu Prima na Prima family aj napriek tomu, že sa technické parametre vysielania s výnimkou zmeny v SDT tabuľke (názov programu) nijak nezmenili. Napriek tomu sa sťažnosti na príjem uvedených programov začali objavovať stále častejšie a u viac značiek a typov prijímačov dňa 3. januára 2012 začali technici na Kavčích horách s analýzou a identifikáciou situácie a následne s rekonfiguráciou multiplexeru. Táto rekonfigurácia vyžadovala vypnutie kódovania, preto boli behom servisných prác niektoré programy odkódované.
Problém bol odstránený celkovou rekonfiguráciou mutiplexeru 6. januára 2012 o 13:40 hod.
Pokračovanie nižšie:


Analýza problému bola komplikovaná tým, že žiadny z parametrov nesignalizoval odchylku od noriem a väčšina satelitných prijímačov nemala problém. Prijímače, u ktorých bola registrovaná závada v dekódovaní, boli dovážané zhruba pred tromi rokmi a majú licencovaný dekodér CryptoWorks. Jednalo sa o: Opticum 7500CW, Optibox Crypton, GoSAT 2020, Arion 2400 a iné…

Satelitné platformy Skylink a CS Link sa veľmi ospravedlňujú za vzniknuté problémy, nejednalo sa bohužiaľ o bežnú závadu, ktorá by išla vyriešiť výmenou zariadenia alebo prepnutím na zálohu, ale o zložitý softwarový problém.

V prípade, ak sa ešte objavia problémy s prijímom kanálu Prima family je nutné tento program vymazať a následne znovu naladiť z transpondéra 12 525 MHz manuálne. V niektorých prijímačoch stačí len nanovo vyhľadať daný transpondér bez predošlého zmazania kanálu.

Technické parametre:
Družica: ASTRA 3A (23,5°E)
Frekvencia: 12 525 MHz
Polarizácia: Vertikálna
FEC: 3/4
SR: 27500
Norma: DVB-S
Modulácia: QPSK

Mohlo by vás ešte zaujímať