Reklama

Posledné verzie softvéru pre prijímač AB IPBox Prismcube RUBY priniesli množstvo noviniek

Linuxový satelitný HD prijímač AB IPBox Prismcube RUBY, ktorý je postavený na platforme XBMC som Vám už na našom portáli predstavoval. Od jeho uvedenia na náš trh v septembri 2013 však vyšlo niekoľko nových verzií softvéru, ktoré prinášajú užívateľom množstvo nových funkcií a vylepšení. Bolo by preto vhodné aby som Vám predstavil aj vybrané novinky, ktoré postupne pribúdali v nových verziách softvéru až dodnes. Prvý test prijímača, ešte pred jeho uvedeným na náš trh v septembri 2013, si môžete prečítať tu.

AB IPBox Prismcube RUBY som testoval ešte pred jeho uvedením na náš trh s verziou softvéru 1.1.9 z 23. augusta 2013. Po šiestich mesiacoch je aktuálne (vo februári 2014) užívateľom už dostupná verzia s označením 1.4.6 a vývoj aj naďalej pokračuje. Poďme si však teraz predstaviť v krátkosti aké nové funkcie pribudli pre tento linuxový satelitný prijímač. Medzi nové funkcie patrí napr. aj prepracovaný obraz v obraze (PiP), podpora SSD diskov (64GB a 128GB), zlepšené pretáčanie filmov v sekcii XBMC, vylepšený bol aj preklad menu prijímača do rôznych jazykov (samozrejmosťou je aj slovenčina a čeština), pridaná bola aj funkcia FastScan, vyhľadávanie v EPG, webové rozhranie, streamovanie videa či živého vysielania na PC, bezproblémovo funguje už aj permanentný TimeShift a celkovo bola vylepšená stabilita a rýchlosť celého prijímača.

Obraz v obraze

Vďaka dvom tunerom prijímača AB IPBox Prismcube RUBY je možné využiť naplno aj novú funkciu obraz v obraze (PiP), ktorá sa spúšťa modrým tlačidlom na diaľkovom ovládaní. Po stlačení modrého tlačidla sa na obrazovke zobrazí malé okno. V okne je možné prepínať programy napr. tlačidlami P+ či P-, ďalej je k dispozícii aj zmena pozície okna, výmena kanálov či audia, alebo jeho zväčšenie/zmenšenie. Funkciu obraz v obraze je možné využívať nielen pri sledovaní živého vysielania, ale aj v sekcii XBMC pri prehrávaní nahratých programov či filmov z pevného disku, poprípade aj v prípade aktívneho využívania funkcie Timeshift. Sledovaný program je tak možné kedykoľvek zastaviť či pretočiť a popritom v malom okne sledovať ďalší televízny kanál.

Prisumcube_new_ver2Prisumcube_new_ver1

Nahrávanie a prehrávanie

Novinkou je aj možnosť nahrávať televízny kanál a sledovať filmy v XBMC časti súčasne. Nahrávať mi dovolil prijímač počas môjho testovania maximálne dva rôzne HD kanály, tretí úplne iný sledovať a štvrtý mať zapnutý v malom okne pri používaní funkcie v obraz v obraze (pozri obrázok nižšie).

K zlepšeniu došlo aj v prípade pretáčania v XBMC časti, kde bola pridaná akcelerácia pretáčania v prípade, že sa dlhšie pridrží šípka (vpravo či vľavo) na diaľkovom ovládaní.

Do nahrávok v časti Archív je teraz možné pridávať aj záložky s náhľadmi, ktoré slúžia pre lepšiu orientáciu v nahrávke. Záložky sa pridávajú takým spôsobom, že pri prehrávaní stlačíme tlačidlo „i“ na diaľkovom ovládaní a následne stlačením zeleného tlačidla pridáme záložku. Označiť je tak možné napr. aj začiatok či koniec určitej časti nahrávky či reklamy a pri ďalšom prehrávaní nahratého programu tak jednoducho túto reklamu preskočiť. Pokiaľ chceme zobraziť záložky je opäť pri prehrávaní potrebné stlačiť tlačidlo „i“ a následne šípku hore. Medzi záložkami sa pohybuje šipkami.

Prisumcube_new_ver3
Nahrávanie dvoch programov, tretí sa sleduje a štvrtý je v malom okne
Prisumcube_new_arch
Záložky v nahrávke.

Permanentný TimeShift
Prijímač podporuje aj funkciu permanentný TimeShift, vďaka ktorej je možné kedykoľvek pretočiť späť práve sledovaný program pomocou šípok vľavo či vpravo. Pri zapnutí tejto funkcie vám tak neunikne žiadna dôležitá časť práve sledovaného programu. Funkcia je štandardne v menu vypnutá, užívateľ si ju však môže zapnúť cez Menu-Inštalovať-Konfigurácia-Možnosť nahrávania-Automatický Timeshift.

FastScan
V posledných verziách softvéru je k dispozícii pre užívateľov už aj jednoduché a rýchle vyhľadávanie programov pomocou funkcie FastScan, vďaka ktorej vyhľadá napr. aktuálnu ponuku programov platformy Skylink aj menej znalý užívateľ a to bez potreby zadávania frekvencie. Funkcia je k dispozícii už aj pri prvotnej inštalácii (Menu-Inštalovať-Vyhľadávanie kanálov-Fast Scan).

Webové rozhranie
Webové rozhranie poznajú veľmi dobre majitelia linuxových satelitných prijímačov so systémom Enigma. Teraz si ho môžu vyskúšať už aj majitelia prijímačov AB IPBox Prismcube RUBY. Vo verzii 1.4.6 ešte webové rozhranie k dispozícii nebolo. Počas mojich testov však vyšla vývojarská verzia softvéru s označením 1.5.3 (Development), ktorá už tuto novinku obsahuje. Cez webové rozhranie je možné prostredníctvom PC ovládať prijímač, prezerať EPG či sledovať televíziu priamo pri práci na PC. Prijímač mi umožnil sledovanie jedného programu na TV a úplne iného na PC, no museli to byť iba programy z rovnakého transpondéra. Zapnúť webové rozhranie je možné v menu v kategórii Inštalovať-Advanced-Experimental. Z PC je možné sa dostať na webové rozhranie prijímača zadaním do webového prehliadača adresu: http://ipadresaprijimaca:1313.

Prisumcube_new_web0

Stream videa na mobilné zariadenia
Pre streamovanie videa do mobilných zariadení s operačným systémom iOS či Android je potrebné mať v prijímači nainštalovanú vývojársku verziu 1.5.3 (Development) a na mobilnom zariadení bezplatnú aplikáciu (prehrávač) VLC. Po spustení aplikácie VLC na mojom tablete iPad potom už len stačilo vybrať voľbu „Lokálna sieť“, kde mi VLC našiel prijímač automaticky, a následne kliknúť na názov (Marusys UPnP Server) a vybrať si z volieb, ktoré sú k dispozícii (napr. Live streaming-sledovanie živého vysielania alebo Recording Archive-sledovanie nahrávok z HDD). Na rozdiel od PC mi však na tablete fungovali bez problémov len streamy v SD kvalite.

Prisumcube_new_1Prisumcube_new_4Prisumcube_new_0Prisumcube_new_3

Ďalšie novinky
Priamo z menu prijímača je možné ovládať otáčky ventilátora a tým aj v podstate jeho hlučnosť. Na výber sú k dispozícii tri voľby ovládania ventilátora: „Automatický“, „Vysoký“ a „Nízky“. Štandardne je nastavená voľba „Automatický“. Do nastavenia je možné sa dostať cez Menu-Inštalácia-Konfigurácia-Rôzne.

Zjednodušená bola aj prvotná inštalácia, okrem pridania funkcie Fast Scan sú k dispozícii užívateľom všade aj nápovedy, ktoré sú nielen v prípade prvotnej inštalácie, ale aj v samotnom menu prijímača.

Pridané boli aj logá kanálov tzv. picony. Vidieť je ich možné buď v info panely, alebo pri sledovaní televízie po stlačení šípky doprava, následne je tak možné aj prepínať medzi kanálmi.

Pri vytvorení filmotéky z externého sieťového disku sa zrýchlilo načítavanie filmovej knižnice vzhľadom k tomu, že sa sťahujú informácie o filmoch s náhľadmi na interný pevný disk.

Do elektronického programového sprievodcu (EPG) bola pridaná možnosť vyhľadávania programu či relácie. Vyhľadávať je možné jednoducho v EPG stlačením tlačidla „i“ na diaľkovom ovládaní a vybraním voľby „Vyhľadávanie“.

Aby užívateľ pri hľadaní nejakého kanálu nemusel prechádzať celý zoznam bolo vyhľadávanie pridané aj do zoznamu kanálov.

Prisumcube_new_ver4

Ako aktualizovať novú verziu softvéru:
V prípade novej verzie firmware je možné vykonať aktualizáciu prijímača niekoľkými spôsobmi. Asi najjednoduchšia je prostredníctvom internetu priamo z menu satelitného prijímača (Inštalovať-Aktualizovať). Okrem toho je možné aj zálohovať všetky nastavenia na USB či následne ich obnoviť zo zálohy, poprípade si ich preniesť do ďalšieho prijímača. Pokiaľ nie je inštalovaný v prijímači interný pevný disk, tak je nutné aby bol pri aktualizácii firmware zasunutý v USB porte aspoň USB kľúč.

Prisumcube_new_akt0
Možnosti ako aktualizovať či zálohovať prijímač.

Okrem nových verzií pre prijímač bol vydaný aj nový „Prismcube Manager“ s označením 0.0.17, ktorý obsahuje setting editor, file manažér a prístup k nahrávkam.

Zmeny v novej verzii 0.0.17:
– pridaná funkcia vyhľadávania programov podľa mena
– v zozname programov boli pridané informácie o providerovi, názve a pozície satelitu
– pridaný názov satelitu a jeho pozícia do favoritnej skupiny
– pridaná funkcia „chyť a pusti“ pri usporiadavaní programov (automaticé skrolovanie na ďalšiu stránku)
– pridaná možnosť zmeny polarizácie, FEC a symbolovej rýchlosti po pridaní nového programu manuálne
– pridaný slovensky a poľsky preklad

Nová doporučená maloobchodná cena AB IPBox PRISMCUBE RUBY: 249 eur s DPH

Odkaz na produkt: AB IPBox PRISMCUBE RUBY

Za zapožičanie prijímača AB IPBox PRISMCUBE RUBY na testovanie ďakujem spoločnosti AB-COM, s.r.o. z Topoľčian.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.