Reklama

Intelsat 22 by mal byť vynesený 27 marca 2012

24. februára 2012 bol satelit Intelsat 22, ktorý vyrobila spoločnosť Boeing Satellite Systems na objednávku satelitného operátora Intelsat, prenesený do kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Intelsat má v pláne umiestniť na orbit ešte aj ďalšie tri satelity, ktoré vyrobí spoločnosť Boeing Satellite Systems.
Pokračovanie nižšie:

Satelit Intelsat 22 ma byť vynesený pomocou nosnej rakety Proton M / Breeze M 27. marca 2012 o 13:08 miestneho času. Jeho cieľová orbitálna pozícia má byť 72°E.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať