Reklama

Satelity SES slúžia aj systému EGNOS na presnejšie určenie polohy

Satelity SES sú primárne určené na prenos televízneho signálu. Avšak niektoré z týchto satelitov slúžia aj na iný účel. Vedeli ste, že tieto satelity dokážu niesť aj iný náklad než transpondéry určené na televízne vysielanie? Ide o tzv. hosted payload službu, ktorá umožňuje spoločnostiam alebo organizáciám získať rýchlejší a jednoduchší prístup do vesmíru, odkiaľ môžu poskytovať vlastné služby. Tak je to aj v prípade systému EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie), ktorý využíva satelity SES. Tento systém poskytuje navigačné služby v Európe, ktoré zlepšujú presnosť amerického navigačného systému GPS. Slúži v kritických situáciách, využíva sa najmä v letectve a námorníctve, prispieva tiež k mapovaniu v reálnom čase alebo k lokačným službám (ako napríklad v osobných navigačných zariadeniach a mobilných telefónoch). Poskytuje tiež cenovo dostupné riešenie pre farmárov v prípadoch, kedy je pre nich nevyhnutné čo najpresnejšie určenie polohy.
Pokračovanie nižšie:


EGNOS je jedným zo systémov SBAS (satellite-based augmentation system), ktorý zlepšuje presnosť a spoľahlivosť pozičných informácií z GPS. Zároveň poskytuje nevyhnutné správy o integrite, aby bola zabezpečená plynulosť a dostupnosť signálu. Systém EGNOS využíva na svoju činnosť geostacionárne satelity a sieť pozemných staníc na príjem, analýzu a rozšírenie GPS signálov. Týmto spôsobom dokáže systém poskytovať presnejšie vertikálne a horizontálne parametre polohy.1

Dnes sa systém EGNOS využíva v letectve nad územím Európy, a to na zlepšenie presnosti a spoľahlivosti pozičných informácií o lietadle, svoje uplatnenie však našiel aj v námorníctve, ako aj medzi používateľmi na európskej pevnine. Len minulý rok využívalo operatívne pristávacie postupy založené na systéme EGNOS takmer 170 európskych letísk a toto číslo neustále narastá,“ povedal Nicolas Ramponi, senior manažér divízie SES Techcom spoločnosti SES.

Spoločnosť SES poskytuje dve EGNOS služby pre európsku satelitnú agentúru GSA. Prvou z nich, je služba GEO-1, ktorá je od augusta 2013 poskytovaná prostredníctvom satelitu SES-5 na obdobie 13 rokov (momentálne je súčasťou Testovacej platformy EGNOS). Služba GEO-2 využíva satelit ASTRA 5B, ktorý bol vypustený v júni 2014 a slúžiť bude po dobu 15 rokov (momentálne je súčasťou ostrej prevádzky systému EGNOS). Predtým, než boli obidva satelity zaradené do prevádzky systému EGNOS, podstúpili veľmi intenzívne testy ako na Zemi, tak aj vo vesmíre.

Divízia SES Engineering navrhla prvý dvojfrekvenčný payload pre systém EGNOS, s možnosťou prenosu na oboch L1 a L5 frekvenciách, s cieľom zlepšiť presnosť stanovenej polohy a zabezpečiť tiež kompatibilitu s navigačnými systémami GALILEO a GPS. Inžinierske tímy vybudovali pre systém EGNOS aj pozemnú infraštruktúru v Betzdorfe v Luxembursku a sú zodpovedné za jeho prevádzku ako na satelitoch, tak aj na Zemi.

Mohlo by vás ešte zaujímať