Reklama

EIRP a veľkosť satelitnej paraboly

Chcete zachytiť signály z neznámej či nejakej exotickej družice a neviete akú veľkú parabolu potrebujete na príjem daného signálu? Pomôže Vám nasledujúca tabuľka z ktorej to veľmi jednoducho zistíte. Každý prevádzkovateľ satelitnej družice zverejňuje svoju mapu pokrytia danej družice. V mape pokrytia nie je však udávaná veľkosť satelitnej paraboly, ktorú budete potrebovať na príjem, ale je udávaný údaj EIRP (Effective-Isotropic-Radiated-Power).

EIRP – Efektívny izotropický vyžarovaný výkon je výkon prenášaný smerom k prijímaču, ak sa predpokladá, že signál sa vysiela rovnomerne všetkými smermi ako sférická vlna vychádzajúca z bodu zdroja, inými slovami aritmetický súčin príkonu antény a šumu antény.

EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Koeficient zisku antény
g: Zisk antény [dBi]
P: Výkon [W]

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty pre Ku-pásmo.

EIRP v dB Veľkosť paraboly v cm
64 22
63 24
62 26
61 28
60 30
59 32
58 34
57 36
56 38
55 40
54 45
53 50
52 50
51 55
50 60
49 60
48 70
47 75
46 80
45 90
44 90
43 100
42 110
41 120
40 120
39 135
38 150
37 180
36 240
35 300
34 360
32 450
30 570

 

Mohlo by vás ešte zaujímať