Reklama

EIRP a veľkosť satelitnej paraboly

Chcete zachytiť signály z neznámej či nejakej exotickej družice a neviete akú veľkú parabolu potrebujete na príjem daného signálu? Pomôže Vám nasledujúca tabuľka z ktorej to veľmi jednoducho zistíte. Každý prevádzkovateľ satelitnej družice zverejňuje svoju mapu pokrytia danej družice. V mape pokrytia nie je však udávaná veľkosť satelitnej paraboly, ktorú budete potrebovať na príjem, ale je udávaný údaj EIRP (Effective-Isotropic-Radiated-Power).
Pokračovanie nižšie:


EIRP – Efektívny izotropický vyžarovaný výkon je výkon prenášaný smerom k prijímaču, ak sa predpokladá, že signál sa vysiela rovnomerne všetkými smermi ako sférická vlna vychádzajúca z bodu zdroja, inými slovami aritmetický súčin príkonu antény a šumu antény.

EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Koeficient zisku antény
g: Zisk antény [dBi]
P: Výkon [W]

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty pre Ku-pásmo.

EIRP v dBVeľkosť paraboly v cm
6422
6324
6226
6128
6030
5932
5834
5736
5638
5540
5445
5350
5250
5155
5060
4960
4870
4775
4680
4590
4490
43100
42110
41120
40120
39135
38150
37180
36240
35300
34360
32450
30570

 

Mohlo by vás ešte zaujímať