Reklama

Auto FastScan je dostupný už aj pre staršie prijímače AB Cryptobox rady 5xx

Pre satelitné prijímače AB Cryptobox rady 5xx, ktoré sa predávali ešte v rokoch 2012 až 2013, vyšiel v týchto dňoch nový softvér s označením V1.09.17148. Jeho hlavnou novinkou je funkcia Auto FastScan, vďaka ktorej sa už nemusia majitelia týchto prijímačov vôbec zaoberať častým prelaďovaním programov. Prijímač ich na akékoľvek zmeny operátora upozorní automaticky hláškou na obrazovke. Užívateľ si len vyberie či chce programy z ponuky aktualizovať, alebo nie.

Ako celý Auto FastScan funguje, sme Vám predstavili už v predchádzajúcej správe aj s komentovaným videom. V súčastnosti je funkčné automatické prelaďovanie programov iba v prípade Skylinku, do budúcna by však mohli pribudnúť aj ďalší operátori.
Pokračovanie nižšie:


Auto FastScan je dostupný už pre sedem typov prijímačov značky AB Cryptobox, a to ako pre najnovšie AB Cryptobox 600HD, AB Cryptobox 650HD, AB Cryptobox 652HD či AB Cryptobox 600HD mini, tak aj staršie AB Cryptobox 500HD, AB Cryptobox 550HD a AB Cryptobox 500HD mini.

TIP: Nový softvér pre prijímače AB Cryptobox 6xx prináša Auto FastScan

Pre získanie novej funkcionality je nutné aby si majitelia týchto prijímačov aktualizovali softvér vo svojom prijímači na najnovšiu verziu. Môžu tak urobiť aj jednoducho pomocou USB kľúča. Aktuálne verzie softvéru je možné nájsť na oficiálnych stránkach distribútora prijímačov.

Odkaz pre stiahnutie softvéru pre prijímače: AB Cryptobox rady 6xx

Odkaz pre stiahnutie softvéru pre prijímače: AB Cryptobox rady 5xx

Pred aktualizáciou je potrebné si overiť model prijímača a nahrať doň softvér určený pre daný typ, v opačnom prípade môže dôjsť k znefunkčneniu celého prijímača.

Mohlo by vás ešte zaujímať