Reklama

Spoznajte dejiny s RTVS

RTVS predstavuje dlhodobý projekt Dejiny, jeho cieľom je vytvoriť záujem mladšej generácie o históriu a atraktívnym spôsobom a pestrou programovou štruktúrou mladým priblížiť najvýznamnejšie udalosti, ktoré ovplyvnili Slovensko.

V novom programovom okne Dejiny, ktoré divákom práve v týchto dňoch RTVS predstavuje pod heslom Spoznajme ich, sa bude klásť dôraz hlavne na multižánrovosť. V televízii, ale aj v rozhlase, dostanú priestor dokumenty, publicistika, celovečerné filmy, pôvodné diskusie, vlastná tvorba, rozhovory, reportáže či rozhlasové hry. Dejiny sú dlhodobým projektom RTVS, naplánovaným najmenej na najbližšie štyri roky.
Pokračovanie nižšie:

V rokoch 2014 – 2018 si pripomíname niekoľko dôležitých výročí – 100. výročie začiatku I. svetovej vojny, 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a v novembri 2014 25. výročie Nežnej revolúcie. Prostredníctvom projektu Dejiny bude RTVS reflektovať na tieto udalosti a zároveň zrozumiteľne a pútavo priblíži divákom najvýznamnejšie dilemy a otázky 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili Slovensko a ich spoločným menovateľom je zápas za slobodu, ľudské práva a humanistické hodnoty. Jedným z kľúčových zámerov je vzbudiť záujem o históriu u mladšej generácie.

V rámci projektu Dejiny prinesieme súbor archívnych, akvizičných a diskusných programov, ale aj programy vlastnej tvorby, viažuce sa k významným udalostiam najmä 20. storočia. Kladieme dôraz práve na dôležité historické udalosti, ktoré úzko súvisia s našou krajinou. Začíname v júli pripomenutím si 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny, v auguste sme pripravili množstvo programových titulov k 70. výročiu SNP,“ povedal k spusteniu Dejín programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

Na každú udalosť, ktorá bude v danom období dominovať, bude nadväzovať rozsiahla programová štruktúra, špeciálne pripravená pre Jednotku aj Dvojku.

Program k Dejinám(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Ajááj. Vyše dvadsať rokov čakali niekde zapadnutí ale finančne zabezpečení, kým bude možné verejne znova propagovať proboľševický výklad dejín, prostredníctvom, ako to už dlho nazývam a teda správne – RedTVS. Až pri dnešnom nastavení vlády a polície, zo svojich finančne zabezpečených miest vychádzajú bývalí, či ďalší (ich potomkovia) komunisti (aj propagátori takýchto dejín alebo sa budú venovať aj iným veciam).

  2. Predchádzajúci „komentár“ je normálne nekomentovateľný!

Komentáre už nie sú povolené.