Reklama

Spoznajte dejiny s RTVS

RTVS predstavuje dlhodobý projekt Dejiny, jeho cieľom je vytvoriť záujem mladšej generácie o históriu a atraktívnym spôsobom a pestrou programovou štruktúrou mladým priblížiť najvýznamnejšie udalosti, ktoré ovplyvnili Slovensko.

V novom programovom okne Dejiny, ktoré divákom práve v týchto dňoch RTVS predstavuje pod heslom Spoznajme ich, sa bude klásť dôraz hlavne na multižánrovosť. V televízii, ale aj v rozhlase, dostanú priestor dokumenty, publicistika, celovečerné filmy, pôvodné diskusie, vlastná tvorba, rozhovory, reportáže či rozhlasové hry. Dejiny sú dlhodobým projektom RTVS, naplánovaným najmenej na najbližšie štyri roky.

V rokoch 2014 – 2018 si pripomíname niekoľko dôležitých výročí – 100. výročie začiatku I. svetovej vojny, 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a v novembri 2014 25. výročie Nežnej revolúcie. Prostredníctvom projektu Dejiny bude RTVS reflektovať na tieto udalosti a zároveň zrozumiteľne a pútavo priblíži divákom najvýznamnejšie dilemy a otázky 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili Slovensko a ich spoločným menovateľom je zápas za slobodu, ľudské práva a humanistické hodnoty. Jedným z kľúčových zámerov je vzbudiť záujem o históriu u mladšej generácie.

V rámci projektu Dejiny prinesieme súbor archívnych, akvizičných a diskusných programov, ale aj programy vlastnej tvorby, viažuce sa k významným udalostiam najmä 20. storočia. Kladieme dôraz práve na dôležité historické udalosti, ktoré úzko súvisia s našou krajinou. Začíname v júli pripomenutím si 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny, v auguste sme pripravili množstvo programových titulov k 70. výročiu SNP,“ povedal k spusteniu Dejín programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

Na každú udalosť, ktorá bude v danom období dominovať, bude nadväzovať rozsiahla programová štruktúra, špeciálne pripravená pre Jednotku aj Dvojku.

Program k Dejinám(RTVS)

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

  1. Ajááj. Vyše dvadsať rokov čakali niekde zapadnutí ale finančne zabezpečení, kým bude možné verejne znova propagovať proboľševický výklad dejín, prostredníctvom, ako to už dlho nazývam a teda správne – RedTVS. Až pri dnešnom nastavení vlády a polície, zo svojich finančne zabezpečených miest vychádzajú bývalí, či ďalší (ich potomkovia) komunisti (aj propagátori takýchto dejín alebo sa budú venovať aj iným veciam).

Článok už nie je možné komentovať.