Reklama

Námraza na vedeniach spôsobuje rušenie rozhlasu a televízie

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) informuje širokú verejnosť, že vďaka námrazám na železničných, električkových a trolejbusových vedeniach dochádza ku krátkodobému rušeniu rozhlasových a televíznych staníc. Rušenie zanikne ihneď, ako sa námraza roztopí. Námraza počas jazdy vlaku, električky alebo trolejbusu spôsobuje vznik elektrického oblúka, ktorý na krátku vzdialenosť spôsobuje rušenie. Rušenie okrem televíznych divákov a rozhlasových poslucháčov môžu krátkodobo zaznamenať aj prevádzkovatelia rádiostaníc, napr. taxislužby, obecná polícia, bezpečnostné služby a pod. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať TÚ SR.
Pokračovanie nižšie:


Chladné počasie spojené s vytváraním námrazy vystriedalo inverzné počasie, ktoré v Európe bolo v posledných dňoch. Počas inverzie dochádzalo ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových a televíznych staníc vzdialenými stanicami. Rušenie bolo spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem rozhlasu a televízie na stovky kilometrov, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Ani takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať TÚ SR.

Vo všeobecnosti sa občania v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na TÚ SR, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať