Reklama

Nová diskusná relácia Doslova v utorok večer na Dvojke

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza novú dynamickú diskusnú relácia Doslova vysielanú naživo za prítomnosti publika, zohrávajúceho úlohu zainteresovaného spoločenstva, ktoré sa vie prostredníctvom svojich „hovorcov“ k téme jasne vyjadriť.
Pokračovanie nižšie:


Doslova– diskusia, ktorá má otvárať vážne občianske a spoločenské témy. Témy budú vychádzať z občianskej a investigatívnej publicistiky formátov Občan za dverami a Reportéri. Tie tému uvedú do pozornosti a pripravia priestor na diskusiu. Toto nastavenie relácie je jedným z rozdielov oproti predchádzajúcim formátom.

Od 4. septembra 2012 v utorok večer približne o 22.00 hod. na Dvojke.

Moderátori: Andrea Paulínyová a Richard Dírer

Téma prvej relácie: Odluka cirkvi od štátu
Téma odluky cirkvi od štátu často vyvoláva vášňami podfarbené diskusie a vyhlásenia. Vynára sa s pravidelnosťou volebných cyklov a opäť mizne. Výsledkom je, že väčšina spoločnosti, ba aj mnohí veriaci žijú v mylnej predstave o vzťahu štátu k cirkvám.
Je otázka odluky cirkví od štátu zrelá na verejnú diskusiu? Treba ju vnímať ako proticirkevný boj nevercov alebo snahu o autonómnejšie postavenie cirkví na Slovensku? Nastal čas, aby kňazov prestal platiť štát?

Hostia:
JUDr. Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR
ThLic. Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska
Ing. Pavel Delinga, CSc., generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
PhDr. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus
doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav Akademie věd České republiky

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Politici klamú, podvádzajú a občan ich vôbec nezaujíma. Potrebujú znova naplniť pokladnicu na úkor občanov. Ale to nie je pokladnica štátna, ale ich koryto, z ktorého sa kŕmia.

  2. Takéto umelé, plastické diskusie nič neprinášajú. Je to vyprázdnená, nudná šaškáreň. U nás sa to nikdy nebude robiť tak slobodne, živo a pútavo, ako v Rakúsku (ATV, Puls 4, ORF), v Nemecku (ARD, ZDF, verejnoprávne tematické kanály: Phoenix, etc.), v Británii (BBC, Sky News), v USA (Fox News, CNN U.S., MSNBC, HLN, Current, PBS). Obzvlášť tie nemecké, britské a americké diskusné/publicistické formáty je radosť sledovať. V poslednej dobe najviac klikám na stránky BBC (Newsnight, Question Time, Hard Talk), Fox News (obľúbené: Fox Report, The O’Reilly Factor, Hannity, Fox News Sunday, On The Record), MSNBC (obľúbené: Morning Joe, Hard Ball, The Rachel Maddow Show). To sú formáty! Plastické diskusie nemusím.

  3. Pani Andrea Paulínyiová, v poslednej diskusii „Doslova“ ste dovolili pánovi Kaníkovi chtiac-nechtiac, vyprovokovať pána Staněka nepodloženými tvrdeniami!!! Ten nemá hanby vystupovať pred verejnosťou?!?! Veď ako bývalý sociálny netvor, minister sociálnych vecí a rodiny nastavil latku neľudského znižovania sociálnych dávok a tým aj znehodnotil ľudskú dôstojnosť a stimuláciu, primerane kvalitný ľudský život!!! Sami sme sa dozvedeli, že nepomáhajú ani rekvalifikačné kurzy, aby tu chudobný človek prežil!!! Prečo ste sa pána Kaníka nespýtali na kauzu Gorila?!?! Ostatne, neviem, či pán Stanék radí pánovi Ficovi, ale neverím, žeby mu radil brať aj tam,kde ani smrť neberie!!!

  4. Ten Staněk je ale PRÍZEMNÝ PRIMITÍV! Mal by sa za seba hanbiť… Ja by som ho nevpustil do žiadnej diskusie už…

Komentáre už nie sú povolené.