Reklama

Česká vláda schválila prechod na DVB-T2

Na svojom zasadnutí 20. júla 2016 schválila česká vláda Stratégiu rozvoja pozemného digitálneho televízneho vysielania, podľa ktorej bude v nasledujúcich mesiacoch zahájený prechod na nový vysielací štandard DVB-T2. Cieľom je zabezpečenie trvalej dostupnosti širokej voľby nespoplatnených televíznych programov pre všetky skupiny obyvateľstva vo všetkých regiónoch ČR.

Terestriálne digitálne televízne vysielanie je u našich susedov jediným bezplatným spôsobom príjmu voľne dostupného televízneho vysielania. Súčasne je aj najsilnejšou platformou pre príjem televízneho vysielania v ČR, ktorú využíva viac ako 60% domácností, 40% domácností potom ako jediný spôsob príjmu TV vysielania.

Verím, že stratégia, tak ako bola vládou schválená, prispeje v najvyššej možnej miere k zachovaniu trhového prostredia v oblasti televízneho vysielania a zároveň k zachovaniu dostupnosti bezplatných televíznych programov pre široké vrstvy divákov v celej krajine,“ uviedol minister priemyslu a obchodu Jan Mládek.

Od februára 2016 súčasne prebieha prerokovanie návrhu európskeho rozhodnutia o využití frekvenčného pásma UHF. Kľúčovou témou tohto návrhu je záväzné uvoľnenie pásma 700 MHz (49. až 60. kanál) k určitému termínu vo všetkých členských štátoch. Uvedený termín je aktuálne navrhovaný na 30. júna 2020 s možnosťou pre členské štáty posunúť uvoľnenie frekvencií až o dva roky na jún 2022. Minister Jan Mládek pritom v tejto súvislosti preferuje najneskorší možný termín tak, aby proces prechodu prebehol v Českej republike čo najplynulejšie. Pripravená Stratégia je s návrhom plne v súlade.

V podmienkach ČR je nutné najprv uskutočniť prechod terestriálneho digitálneho televízneho vysielania na technologicky vysielací štandard DVB-T2 / HEVC. Za tým účelom je nutné odštartovať v priebehu druhej polovice roka 2016 riadený proces prechodu na efektívnejšie technológie, a to prostredníctvom súbežného vysielania v súčasnom štandarde DVB-T / MPEG-2 a novom DVB-T2 / HEVC, s využitím dvoch nových celoplošných prechodových sietí a jednej regionálne členenej prechodovej siete.

Stratégia predpokladá, že proces prechodu na DVB-T2 bude zahájený na jeseň roku 2016 vrátane informačnej kampane a bude ukončený synchrónnym vypnutím všetkých existujúcich sietí DVB-T predbežne k 1. februáru 2021.

Terestriálne vysielanie bude v ČR po úspešnom prechode na DVB-T2 a naplnení rozvojových cieľov finálne tvorené až zo šiestimi celoplošnými sieťami DVB-T2.

Celkové náklady procesu prechodu na DVB-T2 za obdobie 2016 – 2021 sa v rámci Stratégie odhadujú medzi 871 – 1057 miliónov Kč, predpokladané príjmy celého procesu do štátneho rozpočtu (bez očakávanej aukcie uvoľnených frekvencií) potom vo výške 1166 miliónov Kč. V prípade započítania aukcie je potom kladná bilancia dopadov do štátneho rozpočtu vo výške 4,739 – 4,915 miliárd Kč.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

    1. to neviem,ale som rad,ze to stale ide uz dost dlho,som zvedavy na cenovu ponuku,ked to zakoduju

Komentáre už nie sú povolené.