Reklama

Česká vláda schválila prechod na DVB-T2

Na svojom zasadnutí 20. júla 2016 schválila česká vláda Stratégiu rozvoja pozemného digitálneho televízneho vysielania, podľa ktorej bude v nasledujúcich mesiacoch zahájený prechod na nový vysielací štandard DVB-T2. Cieľom je zabezpečenie trvalej dostupnosti širokej voľby nespoplatnených televíznych programov pre všetky skupiny obyvateľstva vo všetkých regiónoch ČR.

Terestriálne digitálne televízne vysielanie je u našich susedov jediným bezplatným spôsobom príjmu voľne dostupného televízneho vysielania. Súčasne je aj najsilnejšou platformou pre príjem televízneho vysielania v ČR, ktorú využíva viac ako 60% domácností, 40% domácností potom ako jediný spôsob príjmu TV vysielania.
Pokračovanie nižšie:


Verím, že stratégia, tak ako bola vládou schválená, prispeje v najvyššej možnej miere k zachovaniu trhového prostredia v oblasti televízneho vysielania a zároveň k zachovaniu dostupnosti bezplatných televíznych programov pre široké vrstvy divákov v celej krajine,“ uviedol minister priemyslu a obchodu Jan Mládek.

Od februára 2016 súčasne prebieha prerokovanie návrhu európskeho rozhodnutia o využití frekvenčného pásma UHF. Kľúčovou témou tohto návrhu je záväzné uvoľnenie pásma 700 MHz (49. až 60. kanál) k určitému termínu vo všetkých členských štátoch. Uvedený termín je aktuálne navrhovaný na 30. júna 2020 s možnosťou pre členské štáty posunúť uvoľnenie frekvencií až o dva roky na jún 2022. Minister Jan Mládek pritom v tejto súvislosti preferuje najneskorší možný termín tak, aby proces prechodu prebehol v Českej republike čo najplynulejšie. Pripravená Stratégia je s návrhom plne v súlade.

V podmienkach ČR je nutné najprv uskutočniť prechod terestriálneho digitálneho televízneho vysielania na technologicky vysielací štandard DVB-T2 / HEVC. Za tým účelom je nutné odštartovať v priebehu druhej polovice roka 2016 riadený proces prechodu na efektívnejšie technológie, a to prostredníctvom súbežného vysielania v súčasnom štandarde DVB-T / MPEG-2 a novom DVB-T2 / HEVC, s využitím dvoch nových celoplošných prechodových sietí a jednej regionálne členenej prechodovej siete.

Stratégia predpokladá, že proces prechodu na DVB-T2 bude zahájený na jeseň roku 2016 vrátane informačnej kampane a bude ukončený synchrónnym vypnutím všetkých existujúcich sietí DVB-T predbežne k 1. februáru 2021.

Terestriálne vysielanie bude v ČR po úspešnom prechode na DVB-T2 a naplnení rozvojových cieľov finálne tvorené až zo šiestimi celoplošnými sieťami DVB-T2.

Celkové náklady procesu prechodu na DVB-T2 za obdobie 2016 – 2021 sa v rámci Stratégie odhadujú medzi 871 – 1057 miliónov Kč, predpokladané príjmy celého procesu do štátneho rozpočtu (bez očakávanej aukcie uvoľnených frekvencií) potom vo výške 1166 miliónov Kč. V prípade započítania aukcie je potom kladná bilancia dopadov do štátneho rozpočtu vo výške 4,739 – 4,915 miliárd Kč.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Kedy končí Gecom test TV v Michalovciach

    1. to neviem,ale som rad,ze to stale ide uz dost dlho,som zvedavy na cenovu ponuku,ked to zakoduju

Komentáre už nie sú povolené.