Reklama

RÚ zverejnil zoznam rozhlasových frekvencií o ktorých bude RVR rozhodovať v jarnom výberovom konaní

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už postúpil Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) voľné frekvencie pre terestriálne rozhlasové analógové vysielanie, ktoré bude RVR prideľovať v jarnom výberovom konaní. Ich kompletný zoznam nájdete na konci tejto správy.

RVR vyhlasuje výberové konanie na voľné rozhlasové frekvencie (FM) dva krát do roka (na jar a na jeseň). V tohtoročnom prvom konaní sa bude rozhodovať o pridelení až šestnástich frekvencií.

LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

KOORDINOVAL

VÝKON

[W]

Banská Bystrica 99,4 opätovné pridelenie 200
Dolný Kubín 89,0 Rádio Rebeca, s.r.o. 200
Dolný Kubín 107,7 C.S.M. group s.r.o. 500
Košice 97,7 opätovné pridelenie 200
Liptovský Mikuláš 88,9 RADIO ROCK, s.r.o. 100
Liptovský Mikuláš 99,8 Rádio Rebeca, s.r.o. 200
Martin 92,4 Best FM Media, spol. s r.o. 500
Poprad 91,0 C.S.M. group s.r.o. 500
Prešov 97,2 opätovné pridelenie 500
Prešov 107,5 C.S.M. group s.r.o. 250
Prievidza 89,6 Best FM Media, spol. s r.o. 500
Prievidza 106,4 C.S.M. group s.r.o. 1000
Spišská Nová Ves 97,7 D.EXPRES, k.s. 300
Terchová 93,1 D.EXPRES, k.s. 200
Trenčín 95,0 C.S.M. group s.r.o. 300
Trnava 106,2 C.S.M. group s.r.o. 250

Mohlo by vás ešte zaujímať