Reklama

freeSAT v treťom štvrťroku len s miernym rastom predplatiteľov, na Slovensku ich má takmer 68 tisíc

Satelitná platforma freeSAT, ktorú prevádzkuje luxemburská spoločnosť UPC DTH, sa rozrástla v treťom štvrťroku na Slovensku o 900 nových zákazníkov. Celkovo využívalo služby satelitného operátora k 30. septembru 2015 už 67 900 predplatiteľov.
Pokračovanie nižšie:


Podobný nárast za rovnaké obdobie zaznamenala spoločnosť aj v Česku, kde pribudlo tisíc nových predplatiteľov. U našich západných susedov tak využíva služby platformy freeSAT 118 700 zákazníkov. Spoločne na Slovensku a v Česku ich počet dosiahol 186 600.

Okrem Slovenska a Česka prevádzkuje UPC DTH satelitnú platformu pod názvom UPC Direct aj v Maďarsku, kde sa počet predplatiteľov v treťom štvrťroku navýšil o 2 800. Celkový počet predplatiteľov v tejto krajine dosiahol 285 700.

Najviac užívateľom má spoločnosť už tradične v Rumunsku (Focus Sat) a to 326 300. V treťom štvrťroku ich pribudlo 13 500.

Satelitné platformy UPC DTH využívalo v štyroch krajinách k 30. septembru 2015 už 798 600 zákazníkov. Pri porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to nárast o 18 200 nových predplatiteľov.

Mohlo by vás ešte zaujímať