Reklama

Regionálne DVB-T multiplexy poskytuje u nás až 25 subjektov

Na území Slovenskej republiky je dvadsaťšesť poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho Towercom poskytuje DVB-T celoplošne a dvadsaťpäť ďalších spoločností poskytuje regionálne multiplexy. Informoval dnes o tom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
Pokračovanie nižšie:


Najväčším poskytovateľom regionálnych multiplexov je spoločnosť AVIS s podielom 23 %, nasleduje Multichannel s podielom 20 % a tretím najväčším poskytovateľom je T- Video Agency s podielom 8 % na povolených vysielačoch pre regionálne multiplexy. „Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v tridsiatich siedmych lokalitách. Počet poskytovateľov a počet miestnych multiplexov sa neustále zvyšuje. Vyplýva to z povolení, ktoré doteraz vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ),“ informoval Roman Vavro, tlačový hovorca RÚ.

TIP: AVIS už prevádzkuje 13 lokálnych DVB-T vysielačov, pozrite sa kde a aké programy šíria

Podľa zákona o digitálnom vysielaní o zložení multiplexu obsahovými službami rozhoduje poskytovateľ multiplexu. Regionálne multiplexy môžu byť pre televízne stanice ďalšou alternatívou pre šírenie ich programov. Miestne multiplexy môžu divákom priniesť ďalšie programy. Najmä v lokalitách bez káblovej televízie by mohli byť zaujímavou možnosťou aj pre šírenie prémiových programov.

RÚ prideľuje frekvencie pre miestne muliplexy bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu (TV kanál) pre miestny multiplex si na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ žiadosť posúdi a na základe výsledkov začne proces medzinárodnej koordinácie alebo frekvenciu nepridelí. Ak je koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Áno , no nezmyslom je , že miestne MUXy nemôžu šíriť programy , ktoré šíri Towercom , napr. TV Lux , je kodovaná . no do miestnych MUXov nemôže – účelový zákon .

    To poslanci sú slepí ???????????

  2. „Poskytovateľ si vyhladá voľnú frekvenciu“ a pokiaľ na nej vysiela zahraničný multiplex (český, rakúsky, ..) tak ju regulačný úrad s radosťou pridelí. Takto v okolí Piešťan odpílili 1. český mux, k. 33 a najnovšie aj B mux z Rakúska, k. 34.
    Česť práci, súdruhovia podnikatelia.

  3. Stotožňujem sa s názorom Maroša. Myslím si, že Avis si nedal veľkú námahu, aby zistil, čo sa v Martine a okolí pozerá. Nám tu idú tiež zlikvidovať príjem českých programov na kanále K54. Stabilný signál tu mám od spustenia vysielača na Lysej hore. A kto má vôbec o tie ich programy záujem, niektoré sú dostupné na satelite.

  4. Maroš, regulačný úrad nemá zákonnú možnosť frekvenciu neprideliť ak krajina, ktorá frekvenciu využíva na základe medzinárodnej dohody nemala k jej prideleniu na Slovensku námietky. Napr. je to prípad, keď frekvenciu využíva ČR a s jej pridelením na Slovensku a s navrhovanými parametrami ČR súhlasí.

Komentáre už nie sú povolené.