Reklama

Regulačný úrad povolil Towercomu navýšenie výkonu u vybraných DVB-T vysielačov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 21.2.2014.
Pokračovanie nižšie:

Vysielač verejnoprávneho multiplexu (VP MUX-u) Čadca – TVP Čadca I. K32 má povolené zvýšenie výkonu z 3 982 W na 5 743 W. Vysielač VP MUX-u Námestovo – Magurka K26 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 20 000 W. Vysielač druhého MUX-u Námestovo – Magurka K59 má povolené zvýšenie výkonu z 19 955 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Stará Ľubovňa – Kolník K24 má povolené zvýšenie výkonu z 3 163 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Žilina – Krížava K32 má povolené zvýšenie výkonu z 7 943 W na 10 000 W. Vysielač prvého MUX-u Žilina – Krížava K35 má povolené zvýšenie výkonu z 1 995 W na 6 300 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Opat sa zabudlo na Kralovu Holu a ta by potrebovala dvihnut vykon vo vsetkych muxoch

Komentáre už nie sú povolené.