Reklama

Spoločnosť Arianespace uskutočnila v roku 2012 až 10 úspešných misií

Rok 2012 bol mimoriadne úspešný pre Arianespace. Spoločnosť uskutočnila až 10 úspešných misií pomocou nosných rakiet Ariane 5, Sojuz a Vega. Vynesených bolo na obežnú dráhu približne 75 000 kg nákladu, čo predstavuje rekordnú hmotnosť pre samotnú spoločnosť Arianespace v priebehu jedného roka.
Pokračovanie nižšie:


Pripomeňme, že Arianespace je prvá spoločnosť prevádzkujúca komerčnú nákladnú dopravu do vesmíru. Spoločnosť bola založená v roku 1980 vo Francúzsku.

Arianespace a jej dcérske firmy vykonali celkovo sedem letov pomocou rakiet Ariane 5, tri pomocou rakiet Sojuz a jeden pomocou rakety Vega (celkovo teda jedenásť letov).

Vďaka Arianespace sa dostali na orbit napr. satelity ako ASTRA 2F, EUTELSAT 21B či dva satelity navigačného systému Galileo.

(Arianespace)

Mohlo by vás ešte zaujímať