Reklama

Televízia LUX prináša na začiatku adventu novú reláciu Effeta

Televízia LUX prináša na televízne obrazovky novú reláciu s názvom Effeta. Moderátorka Anna Božková v nej bude so svojimi hosťami otvárať knihy evanjelií a uvažovať nad nedeľnými čítaniami svätej omše. Prvý diel relácie môžu sledovať diváci Televízie LUX v piatok 30. novembra o 20:25 hod. Tému „Uvidia Syna človeka prichádzať s mocou“ bude moderátorka relácie rozoberať s prvým hosťom, Mons. Jozefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy.
Pokračovanie nižšie:


Prvotný a najdôležitejší impulz k vzniku relácie vyšiel práve od pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka. „Relácia má tri ciele: priblížiť Pána Ježiša a prehĺbiť osobný vzťah k nemu, poukázať na aktuálnosť evanjeliového posolstva pre človeka na začiatku 21. storočia a pozvať divákov, aby sa stali protagonistami živých modelových situácií evanjeliových príbehov, ktoré sa opakujú v každodennom živote,“ vysvetľuje otec biskup Jozef Haľko.

Zámerom relácie teda nie je len hĺbková teologická exegéza, ale v prvom rade snaha „zosúčasniť“ evanjelium a jeho posolstvo človeku 21. storočia. Relácia sa natáča v pivničných priestoroch františkánskeho kláštora. Prázdny klenbový priestor nesie v sebe symboliku – z hĺbky a tmy vychádza Božie slovo ako zrno, ktoré klíči smerom hore na svetlo, a tak si otvára cestu k ľuďom. Okrem otca biskupa Jozefa Haľka sa divákom v ďalších liturgických obdobiach prihovorí morálny teológ Vladimír Thurzo, biblista Jozef Jančovič či šéfredaktor Katolíckych novín Ivan Šulík. Reláciu Effeta bude Televízia LUX vysielať v premiére každý piatok o 20:25 hod s reprízami počas soboty a nedele v danom týždni.

(TS LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať