Reklama

Towercom sa pripravuje na spustenie štvrtého multiplexu

Spoločnosť Towercom má podľa právoplatných povolení, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), povinnosť uviesť sieť 4. multiplexu do komerčnej prevádzky najneskôr do 31.8.2012. Signálom by malo byť do tohto dátumu pokrytých minimálne 46,5 % obyvateľstva a k 31.12.2012 už 61 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Sú to záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolení v priebehu výberového konania. Povolenia sú platné do 9.9.2029.
Pokračovanie nižšie:


Zaujímalo nás teda v akom štádiu je aktuálne spustenie štvrtého multiplexu na Slovensku. Podľa Michala Šurana, marketingového manažéra spoločnosti Towercom, sa spoločnosť Towercom pripravuje na spustenie štvrtého multiplexu do 31. augusta 2012. „Naša spoločnosť sa pripravuje na splnenie licenčných podmienok k štvrtému digitálnemu multiplexu najneskôr k 31.8. Aktuálne zvažujeme viaceré obchodné modely fungovania ďalších multiplexov, technicky sme pripravení aj na poskytovanie platenej ponuky ako doplnok k neplatenej ponuke existujúcich multiplexov. O ponuke budeme včas informovať.“

Pripomeňme, že TÚ SR povolil už aj DVB-T vysielače pre 4. multiplex. Ich zoznam si môžete potrieť v správe: TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 4. multiplex. Výkony vysielačov zatiaľ neboli zverejnené. Počítame, že sa tak udeje až po ich spustení.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. „si môžete potrieť v správe“ …potrieme si 🙂

    Výkony boli zverejnené už dávno, sú napríklad tu:

    teleoff.gov.sk/data/files/28931.xls

    power.szm.sk/

Komentáre už nie sú povolené.