Reklama

Štart satelitu SES-4 bol odložený

Štart rakety Proton M so satelitom SES-4, ktorý bol naplánovaný na 26. decembra 2011 o 19:41 hod. stredoeurópskeho času sa neuskutočnil. Bolo nutné aby bol štart odvolaný vzhľadom k tomu, že boli zistené technický problémy so štartovacím systémom Breeze M počas testov ktorý vykonali inžinieri z Kozmického Centra M. V. Chruničeva.
Pokračovanie nižšie:


Štart rakety Proton M so satelitom SES-4 bol preto preložený až o 25 dní, čo je čas potrebný na demontáž a výmenu poškodeného štartovacieho systému Breeze M.

SES-4 je 20-kW satelit, ktorý nesie 52 transpondérov v C-pásme, 72 transpondérov KU pásme a bude pracovať na orbitálne pozícii 22° západne.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať