Reklama

Posolstvo radosti počas sviatkov na obrazovkách TV LUX

Priame prenosy z vianočných slávností vo Vatikáne, hodnotné večerné filmy, animované príbehy pre deti a mládež a ďalší program ponúkne vo vianočnom vysielaní slovenská katolícka televízia TV LUX. Jej cieľom je, aby aj počas sviatkov prinášala divákom prostredníctvom televíznej obrazovky posolstvo evanjelia a radosti, ktorá má patriť všetkým ľuďom. Jej vysielanie sa už od adventného obdobia nesie v znamení myšlienky „…bude patriť všetkým…“ Pridáva k nej aj úryvok: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (por. Lk 2, 10-11).
Pokračovanie nižšie:


Televízia TV LUX pripravuje na Štedrý deň (24. decembra) pestrý program. Už od 7:30 h bude pre najmenších divákov pripravené vianočné vydanie relácie Klbko, v ktorom budú deti prostredníctvom animovaných príbehov spolu s Klbkom hľadať Dieťatko Ježiša. Popoludní o 14:30 h sa moderátori Pavol Danko, Helena Ivoríková a Martin Michelčík vyberú zo štúdia za ľuďmi, ktorí sa, v istom slova zmysle, snažia patriť tým druhým. Navštívia hudobníka Jiřího Zmožka, lekára Vladimíra Krčméryho a herečku Michaelu Čobejovú. Na Štedrý deň o 18:10 h sa divákom prihovorí Jozef kardinál Tomko. Následne o 19:30 h televízia odvysiela záverečnú časť pôvodného seriálu Fara z produkcie LUX communication. Celý seriál bude reprízovaný v priebehu vianočných sviatkov od 26. decembra do 1. januára 2012 (vždy po 20:00 h).

Jedinečnou časťou programu televízie počas vianočných sviatkov budú priame prenosy z Vatikánu. Na Štedrý deň televízia odvysiela o 22:00 h priamy prenos zo slávnostnej svätej omše z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne so Svätým Otcom. Na Sviatok Narodenia Pána (25. decembra) o 12:00 h prednesie Benedikt XVI. svoje tradičné vianočné posolstvo a udelí požehnanie Urbi et Orbi – Mestu a svetu, ktoré televízia odvysiela v priamom prenose. V posledný deň tohto roka budú môcť diváci sledovať o 18:00 h priamy prenos z vešpier a slávnostného Te Deum z Baziliky sv. Petra. Na sviatok Bohorodičky Panny Márie (1. januára 2012) a na sviatok Zjavenia Pána (6. januára 2012) odvysiela TV LUX priame prenosy svätých omší z Baziliky sv. Petra s Benediktom XVI. o 10:00 h.

Na vianočné sviatky ponúka televízia aj niekoľko hodnotných celovečerných filmov. Na Štedrý večer odvysiela so začiatkom o 20:00 h čiernobiely film Marcelino, chlieb a víno. Na sviatok Narodenia Pána (25. decembra) sa môžu diváci tešiť na film o hľadaní, strácaní a nachádzaní skutočných hodnôt s názvom V dobrom aj zlom o 21:35 h. Na Sviatok Svätého Štefana (26. decembra) o 20:30 h odvysiela TV LUX film z prostredia vysokých hôr o sebectve i obetavej láske s názvom Na vrchol. V posledný deň tohto roka si môžu diváci pozrieť o 20:40 h prvú časť životopisného filmu Svätá Rita. Druhú časť budú môcť diváci sledovať na sviatok Zjavenia Pána (6. januára 2012) o 20:25 h.

Televízia TV LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie 4. mája 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

(TV LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať