Reklama

V súčasnosti je možný krátkodobý príjem vzdialených staníc

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) informuje širokú verejnosť, že vďaka inverznému počasiu v Európe v posledných dňoch dochádza ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových a televíznych staníc vzdialenými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem rozhlasu a televízie na stovky kilometrov, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať TÚ SR.
Pokračovanie nižšie:


Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje príjem miestnych rozhlasových a televíznych staníc a na strane druhej teší záujemcov o diaľkový príjem a rádioamatérov. Záujemcovia o diaľkový príjem uverejňujú na špecializovaných internetových portáloch svoje „úlovky“, napr. v Krakove bol zaznamenaný príjem digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T) z vysielača v Berlíne, t.j. zo vzdialenosti cca 530 km. Dňa 4.11.2011 rádioamatéri zo Slovenska nadväzovali spojenia v pásme 50 MHz (pôvodné 1. TV pásmo) s rádioamatérmi z Fínska vzdialenými cca 1500 km. Na nadviazanie spojenia stačil výkon 3W a dipól.

Vo všeobecnosti sa občania v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na TÚ SR, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.