Reklama

Skušobné vysielanie DVB-T2 v Bratislave so zaujímavou programovov ponukou už dnes

Dňa 31. augusta 2011 začala spoločnosť Towercom, a.s. so skúšobným digitálnym terestriálnym vysielaním druhej generácie. Hlavným účelom vysielania v DVB-T2 z vysielača Bratislava – Kamzík je testovať vysielaciu technológiu vrátane rôznych modulačných parametrov, podmieneného prístupu, zdrojového kódovania, ako aj príslušné koncové zariadenia určené pre DVB-T2. Z tohto dôvodu sa parametre vysielania môžu meniť.

Technické testy prebiehajú nezávisle od existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov DVB-T.
Pokračovanie nižšie:


Parametre vysielania:
Vysielač Bratislava – Kamzík, 66. kanál, vertikálna polarizácia, výkon ERP 50 kW

Časový rámec technického testu:
31.8. – 30.9.2011
Spoločnosť Towercom, a.s. si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie, zmenu technických parametrov a programovej skladby vysielania.

Programová skladba skúšobného DVB-T2 multiplexu:
Doku CS SD/MPEG-4
Kino CS SD/MPEG-4
Muzika CS SD/MPEG-4
Travel Channel HD HD/MPEG-4
Viasat Explorer SD/MPEG-2
Viasat History SD/MPEG-2
Viasat Nature SD/MPEG-2

Skúšobné vysielanie DVB-T2 bude šírené z anténového systému na Kamzíku.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.