Reklama

Stanovisko RTVS k servisnému poplatku Skylink a CS Link

Reklama

SOI už dostala niekoľko podnetov ohľadom servisného poplatku, ktorý zavádza Skylink a CS Link