Reklama

Rádio Liptov sa vrátilo do DAB+

Do ponuky digitálneho rozhlasového multiplexu operátora AVIS v Banskej Bystrici sa vrátilo, po niekoľkých mesiacoch, Rádio Liptov. Na novinku nás upozornilo viacero našich pravidelných čitateľov.
Pokračovanie nižšie:

Rádio Liptov prerušilo svoju distribúciu v januári 2020, dôvodom bola chýbajúca licencia pre šírenie v DAB+. Po získaní licencie pre DAB+ bolo šírenie opäť obnovené.

AVIS šíri momentálne Rádio Liptov s dátovým tokom 96 kbps. Celkovo je v DAB+ multiplexe operátora deväť staníc, z toho sedem je od verejnoprávnej RTVS a dve od komerčných vysielateľov.

Rádio Liptov sa zameriava vo svojom vysielaní hlavne na hity rokov 80-tych a 90-tych, nechýbajú však ani tie súčasné.

Maximálny výkon DAB+ vysielača Banská Bystrica – Panský diel, ktorý vysiela na kanáli 10B (211,648 MHz), je podľa platného povolenia 3 kW ERP. Presnú polohu vysielača, aj s kompletnou ponukou, môžete nájsť v sekcii Vysielače.

Mohlo by vás ešte zaujímať