Reklama

Zmeny v českých DAB+ multiplexoch ČRo, Teleko a RTI

V digitálnych rozhlasových multiplexoch ČRo, Teleko a RTI, ktoré sú dostupné v Českej republike, dnes došlo k viacerým zmenám. Hlavnou zmenou bolo rozdelenie DAB+ multiplexu Českého rozhlasu na dva bloky pre Čechy a Moravu a s tým súvisiace rozdelenie regionálnych staníc podľa ich umiestnenia.
Pokračovanie nižšie:

Celoplošné stanice Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Plus a stanice Rádio Wave, Rádio Junior, Český rozhlas D-dur, Český rozhlas Jazz, Rádio DAB Praha a Rádio Retro sú zaradené v oboch blokoch. Je ich tak možné prijímať z DAB+ vysielačov ČRo po celej krajine.

Regionálne stanice Český rozhlas Region, Český rozhlas České Budějovice, Český rozhlas Plzeň, Český rozhlas Liberec a Český rozhlas Pardubice sú zaradené v bloku 12C pre územie Čiech. Stanice Český rozhlas Brno, Český rozhlas Ostrava, Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas Olomouc a Český rozhlas Zlín sú dostupné v bloku 12D pre územie Moravy. Takéto rozdelenie je podľa českého verejnoprávneho vysielateľa výsledkom optimalizácie obsahu s ohľadom na pokrytie vysielačov podľa ich frekvencií. Celkový počet staníc bude v oboch častiach rovnaký (15).

Signál všetkých staníc ČRo je šírený s využitím štandardu DAB + s kódovaním HE-AAC a zvýšeným zabezpečením FEC 2A vrátane sprievodných multimediálnych dát, textov a grafiky.

Okrem už uvedených zmien v ponuke došlo v multiplexe ČRo navyše aj k úprave dátových tokov. V lepšej kvalite môžu počúvať poslucháči ČRo Dvojka (zvýšenie z 48 kbit/s na 64 kbit/s) a ČRo Retro (zvýšenie z 32 kbit/s na 48 kbit/s). Naopak s menším dátovým tokom teraz vysielajú stanice ČRo Radiožurnál a ČRo Wawe (zníženie z 80 kbit/s na 64 kbit/s).

DAB+ multiplexy RTI a Teleko

Vzhľadom k naplneniu celkovej kapacity multiplexu ČRo DAB + bude aj naďalej ČRo spolupracovať s operátormi RTI a Teleko. V ich vysielacích sieťach DAB + bola síce ukončená doterajšia paralelná distribúcia staníc Českého rozhlasu, po novom však boli zaradené regionálne stanice Český rozhlas Karlovy Vary (v sieti RTI) a Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Sever (v sieti Teleko).

DAB+ multiplex operátora Teleko bol rozdelený na dve siete s označením DAB1 a DAB2. Väčšina šírených staníc je u oboch rovnaká, výnimkou je detské rádio Pigy, ktoré je dostupné už iba z vysielačov DAB2. Konkrétne ide o DAB+ vysielače v mestách Praha, Olomouc a Příbram. V oboch sieťach operátora ukončili šírenie stanice Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava, DAB Praha a Český rozhlas Plus. Aj v tomto multiplexe došlo k úprave dátových tokov. Konkrétne si polepšili komerčné stanice Proglas, Samson a DAB plus Top 40 u ktorých došlo k navýšeniu z pôvodnej hodnoty 80 kbit/s na 96 kbit/s. K drobnej zmene došlo aj pri názvoch týchto staníc, kde už neuvádza operátor na začiatku znak mriežky (#).

Operátor RTI aktuálne šíri vo svojom DAB+ multiplexe 6 rozhlasových staníc, okrem už spomínaného ČRo Karlovy Vary sú to navyše rádiá DAB plus Top 40, Proglas, BEAT, Samson a úplná novinka Rádio 1. Všetky sú šírené v kodeku HE-AAC v1 a dátovým tokom 96 kbit/s.

Aktualizovanú ponuku DAB+ multiplexov aj so zoznamom vysielačov môžete nájsť v sekcii Vysielače.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Zrovna kdyz jsem si aktualizovaval seznam https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SrKuwZLLW9tl6HpoitieoU8iJp0HlKh3E4o33u5VAms/edit?usp=sharing 😉

Komentáre už nie sú povolené.