Reklama

Da Vinci TV nekódovane v maďarskom DVB-T

V maďarskom terestriálnom vysielaní dnes došlo k odkódovaniu stanice Da Vinci TV. Podľa prevádzkovateľa tamojšej platformy MinDig TV Extra ide o ďalšiu ochutnávku, ktorá potrvá až do 8. septembra. Po tomto termíne bude vysielanie stanice opäť zakódované systémom Conax a dostupné iba predplatiteľom MinDig TV Extra.
Pokračovanie nižšie:

Da Vinci TV je vzdelávací televízny kanál nielen pre deti a mládež. V programovej ponuke prináša relácie, ktoré bavia, vzdelávajú a inšpirujú ľudí k učeniu o vede. Kanál je šírený v multiplexe B, v zozname LCN sa nachádza na pozícii číslo 46. K dispozícii sú dve audio stopy – maďarská a anglická.

Vzhľadom k tomu, že signál z maďarských celoplošných vysielačov má dosah aj na Slovensko, môžu program prijímať aj diváci u nás, hlavne tí, ktorí bývajú v blízkosti hraníc s Maďarskom. Kompletný zoznam staníc šírených nielen v maďarskom DVB-T, aj spolu so zoznamom vysielačov, nájdete v sekcii Vysielače.

Mohlo by vás ešte zaujímať