Reklama

Plán a harmonogram uvolnenia pásma 700 MHz bude známy v roku 2018

Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz (694-790 MHz), ktoré je dnes využívané pre digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T), mobilným službám (5G). Informoval o tom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
Pokračovanie nižšie:


Slovenský regulátor už uzavrel s národnými regulátormi v susedných krajinách všetky potrebné dohody, týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil potrebné požiadavky o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii (EÚ). „Uzavretiu dohôd predchádzal viac ako dvojročný „maratón“ náročných dvojstranných rokovaní s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo, v rácmci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK), ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G),“ uvádza RÚ.

Členské štáty majú podľa smernice EÚ do 30. júna 2018 prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pripomeňme však, že na Slovensku má právo využívať pásmo 700 MHz (49. až 60. kanál) spoločnosť Towercom a to až do roku 2029. Preto bude veľmi zaujímavé ako sa bude celá situácia u nás vyvíjať. Treba však zdôrazniť, že po uvoľnení pásma 700 MHz bude terestriálne vysielanie ochudobnené o časť frekvencií a preto sa plánuje v budúcnosti prechod na DVB-T2/HEVC. Ak teda už zvažujete kúpu nového zariadenia, je potrebné si overiť, či podporuje tento štandard.

Mohlo by vás ešte zaujímať