Reklama

Českej republike hrozia arbitráže kvôli novele zákona o telekomunikáciách

V susednej Českej republike vznikla asociácia satelitných operátorov (ČASO), ktorá nesúhlasí s prechodom televízneho vysielania zo súčasného štandardu DVB-T na DVB-T2 tak ako je zakotvený v návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách. Podľa asociácie, ktorej členmi sú aj prevádzkovatelia satelitných platforiem DIGI TV CZ a Skylink, je navrhovaný postup v rozpore s legislatívou EU a Českej republike preto v prípade prijatia novely hrozia arbitráže zo strany poškodených subjektov.
Pokračovanie nižšie:


Českou vládou navrhované riešenie je podľa ČASO v rozpore s európskou legislatívou, podľa ktorej musia byť zvolené riešenia technologicky neutrálne a nesmie byť zvýhodnená žiadna technológia šírenie televízneho signálu.

Asociácia tiež zásadne nesúhlasí s tým, aby Ministerstvo priemyslu a obchodu poskytlo nepovolenú verejnú podporu súkromným spoločnostiam České Radiokomunikace (ČRa) a Digital Broadcasting (DB). Kým mobilným operátorom štát spektrum predáva v dražbách, vyššie menovaným prevádzkovateľom vysielacích sietí ho má v pláne poskytnúť zdarma na 9 rokov. Tým však podľa ČASO príde minimálne o 11 miliárd korún.

V neposlednom rade bude česká domácnosť v rámci plánovaného prechodu vystavená vysokým výdavkom spojeným s nákupom nových televíznych prijímačov alebo set-top boxov. Podľa odhadov Ministerstva priemyslu a obchodu by na ne občania mohli vynaložiť až 5 miliárd českých korún. „Spotrebitelia zaplatia okrem 5 miliárd za nové televízory či set-top boxy ešte ďalšiu miliardu korún zvažovanú v súvislosti so spustením novej siete vysielačov. O žiadnej kompenzáciu týchto výdavkov pre občanov ČR ministerstvo neuvažuje, „povedal Patrik Brom z Českej asociácie satelitných operátorov.

Ďalej nie je žiadnym spôsobom zabezpečené, že nové siete vybudované za verejné prostriedky nebudú použité pre prevádzku vysielania, ktoré bude divákom spoplatňované,“ doplnil Brom.

České ministerstvo priemyslu a obchodu tvrdí, že prechod na štandard DVB-T2 vyžaduje EÚ. Toto tvrdenie nie je podľa asociácie pravdivé. Členské štáty EÚ majú len povinnosť uvoľniť časť vysielacieho spektra pre mobilných operátorov, pričom nikde nie je určené, že v tejto súvislosti má pozemné televízne vysielanie prejsť na štandard DVB-T2 v kombinácii s kódovaním HEVC, ktorý presadzuje Ministerstvo priemyslu a obchodu.

Mohlo by vás ešte zaujímať