RÚ povolil ďalšie rozhlasové vysielače v štandarde T-DAB

Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB (Terestrial-Digital Audio Broadcast) by sa mohlo v blízkej dobe rozšíriť aj do ďalších miest. Po vydaní povolenia spoločnosti Towercom, pre miestny multiplex T-DAB+ Bratislava – Kamzík (12C) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadostí spoločnosti AVIS povolenia na používanie frekvencií pre T-DAB v rámci miestnych multiplexov Nitra a Levice. Prevádzkovateľ má na tomto projekte spolupracovať s Výskumným ústavom spojov.

Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 11C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Levice – Nemocnica s poliklinikou má povolené frekvencie 10C a 11C s maximálnym výkonom ERP v nulovej rovine 2000 W. V prípade frekvencie 10C je povolenie platné do 30.6.2017 a v prípade frekvencie 11C je povolenie platné do 31.12.2016. U všetkých vysielačov je povolená vertikálna polarizácia, mód I, modulácia DQPSK.

Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu posúdi a v prípade, že je vhodná začne proces koordinácie. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

Kedy však plánuje AVIS spustiť vysielanie digitálneho rozhlasu, aktuálne nie je známe.

Moho by Vás ešte zaujímať

Komentáre

 • Zobor je výborné miesto, kiež by tam presunili aj svoj lokálny mux.

 • Je to trochu zvláštne, že sa opäť o tom píše lebo pred časom http://www.satelitnatv.sk/2015/08/avis-uvazuje-o-spusteni-testovacieho-vysielania-dab-v-nitre/ tu bol tiež podobný článok, že Avis má skoordinovanú Nitru a Levice
  SVK 10C Levice 2KW 173+35 V ND
  SVK 10C Nitra 20KW 550+50 V ND
  SVK 11C Levice 2KW 173+35 V D
  SVK 11C Nitra 5KW 550+50 V D

  zdroj digizone cz
  a teraz je tu tiež článok v podobnom duchu…. 🙂

 • Re: kuvang
  Na satelitnatv.sk a v článku masmeidlane.info z ktorého portál čerpá sa píše o plánoch. Teraz majú povolenia a môžu začať.

 • Je to pekné, že to, čo už inde 100rokov funguje, bude aj u nás.Je ale otázne, aké stanice tam budú vysielať a či budú mať záujem, keď budú musieť za to platiť majland. keďže u nás je totálne nenormálna situácia, samá byrokracia a pod, rádiá určite budú musieť si vybavovať rôzne nezmyselné papiere, aby naša ctihodná rrtv alebo ako sa teraz volá, bola spokojná.Ďalej nechápem, v čom má prevádzkovateľ spolupracovať s nejakým ústavom, keď toto sú veci, ktoré vo vyspelom svete už dávno fungujú.Prijímam to vysielanie z Bratislavy, vysielajú až 4 stanice.Prečo ich tam už nie je xy? V čom je problém? Keď už testujú, mali tam dať všetky stanice verejnopr.rozhlasu..

 • V článku sa píše, že prevádzkovateľ má spolupracovať s Výskumným ústavom spojov, čo si možno niekto vyloží ako povinnosť. V správe regulátore (je dostupná aj na webe regulátora) sa ale píše, že prevádzkovateľ spolupracuje… Čiže inak povedané je to dohoda medzi prevádzkovateľom a výskumným ústavom do ktorej regulátor nezasahuje. Predpokladám, že viac informácií poskytne prevádzkovateľ alebo výskumný ústav. Obsah, t. j. aké rozhlasové stanice budú v multiplexoch, je otázka pre prevádzkovateľa.

 • re:Kuvang

  Si porovnaj čo koordinovali a čo im nakoniec priklepli.
  V tom je rozdiel a hlavne teraz to už môžu spustiť.

Tento článok už nie je možné komentovať