Reklama

Towercom dobudoval prvý projekt optickej infraštruktúry v Bratislave, stáva sa multiplatformovým poskytovateľom

Spoločnosť Towercom, známa najmä ako poskytovateľ služieb digitálneho terestriálneho a satelitného vysielania, dobudovala svoj prvý projekt optickej infraštruktúry v Bratislave. Stáva sa tak multiplatformovým poskytovateľom.

V uplynulých dňoch podpísal Towercom dohodu s Telekomom a ANTIK Telecomom, v rámci ktorej budú môcť obaja operátori prostredníctvom optickej infraštruktúry Towercomu poskytovať svoje moderné služby koncovým zákazníkom. Zo spoločnosti Towercom sa tak stáva multiplatformový poskytovateľ infraštruktúry. Popri vežovej infraštruktúre pozostávajúcej z viac ako 600 prístupových bodov po Slovensku odteraz Towercom sprístupňuje aj optickú infraštruktúru, ktorá je v tomto čase dostupná pre viac ako 14.000 domácností v Bratislave. Veľkoobchodnú ponuku môže využiť ktorýkoľvek poskytovateľ tzv. triple-play služieb, pričom má okamžite k dispozícii domácnosti pripojené optickou prípojkou, na ktorej môže ponúkať svoje vlastné portfólio služieb.
Pokračovanie nižšie:


Tento inovatívny prístup bol na Slovensku použitý prvý krát, kedy bola vybudovaná jedna otvorená optická infraštruktúra v mestskej zástavbe, napriek tomu si  domácnosti budú môcť vybrať z viacerých poskytovateľov internetu alebo televízie. V minulosti si každý operátor budoval optické pripojenia sám, čo bolo neefektívne vzhľadom na pomerne vysoké vstupné investície. Keďže v optických vláknach môže súbežne poskytovať svoje služby viacero operátorov, je náš prístup prirodzeným smerovaním k znižovaniu nákladov,“ povedal Roman Fischer, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a.s.

Záujem operátorov o model otvoreného prístupu k infraštruktúre nás do budúcna motivuje realizovať podobné projekty aj v iných lokalitách, pričom sa otvára priestor na splnenie nielen našej predstavy, ale aj vízie Európskej únie o rýchlom internetovom pripojení každej slovenskej domácnosti,“ dodáva Roman Fischer.

Mohlo by vás ešte zaujímať