Reklama

RVR vyhlásila jesenné výberové konanie na osem voľných rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila dnes 11. septembra 2015 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 9. november 2015.
Pokračovanie nižšie:


Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 7. októbra 2015, 
a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií. S výnimkou tzv. ženevskej frekvencie 94,5 MHz Žilina s výkonom 20 kW ide 
o frekvencie, ktoré pre rozšírenie svojho pokrytia skoordinovali traja súčasní rozhlasoví vysielatelia.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

Bratislava – Devínska Nová Ves97,6100
Brezno98,5200
Nové Mesto nad Váhom92,4250
Považská Bystrica95,1250
Ružomberok92,4500
Trenčín100,3500
Tvrdošín98,5500
Žilina94,520 000

Mohlo by vás ešte zaujímať