Reklama

RVR vyhlásila jesenné výberové konanie na osem voľných rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila dnes 11. septembra 2015 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 9. november 2015.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 7. októbra 2015, 
a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií. S výnimkou tzv. ženevskej frekvencie 94,5 MHz Žilina s výkonom 20 kW ide 
o frekvencie, ktoré pre rozšírenie svojho pokrytia skoordinovali traja súčasní rozhlasoví vysielatelia.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

Bratislava – Devínska Nová Ves 97,6 100
Brezno 98,5 200
Nové Mesto nad Váhom 92,4 250
Považská Bystrica 95,1 250
Ružomberok 92,4 500
Trenčín 100,3 500
Tvrdošín 98,5 500
Žilina 94,5 20 000

Mohlo by vás ešte zaujímať