Reklama

Poliaci testujú v DVB-T nový kodek H.265/HEVC

Poľská mediálna skupina TVN spustila dnes 15. júla 2015 testovacie vysielanie s novým kodekom H.265/HEVC v rámci pozemného terestriálneho vysielania (DVB-T). Testy sú dostupné divákom vo Varšave na 53. kanáli (730 MHz) z vysielača, ktorý je umiestnený na budove palácu kultúry a vedy. Výkon vysielača je maximálne 3 kW.
Pokračovanie nižšie:


V multiplexe sú šírené programy TVN HEVC a TVN HD HEVC, ďalej TVN HD, TVN7 HD, TVS HD a TTV HD v kompresnom formáte H.264/MPEG-4 AVC.

Vysielanie televíznych programov v MPEG-4 a HEVC v jednom DVB-T multiplexe má umožniť divákom posúdiť kvalitu nového kompresného formátu. Podľa dostupných informácií majú byť testy rozdelené na niekoľko etáp.

Nový kodek H.265/HEVC v porovnaní so svojim predchodcom H.264 znižuje dátový tok televízneho programu takmer o polovicu a to pri zachovaní porovnateľnej obrazovej kvality. Vďaka tomu môže vysielať v jednom multiplexe viac televíznych kanálov.

Pre príjem programov vysielaných v novom kodeku je samozrejme potrebné aj zariadenie s podporou tohto nového štandardu.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať