Reklama

V roku 2014 príjmy RÚ dosiahli 172,92 mil. EUR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v prvom roku svojej existencie dosiahol príjmy vo výške 172,92 mil. EUR. Najväčší podiel na príjmoch RÚ tvoria jednorazové úhrady vo výške 163,89 mil. EUR, ktoré zaplatili mobilní operátori O2, Orange, Slovak Telekom a SWAN za pridelenie frekvencií pre LTE siete. RÚ svojim nedaňovým príjmom výrazne pomohol znížiť schodok štátneho rozpočtu.
Pokračovanie nižšie:


RÚ v roku 2014 nahradil dva zákonom zrušené úrady – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úradu (PRÚ). Pre porovnanie príjmy predchodcov RÚ –TÚ SR a PRÚ v roku 2013 dosiahli spolu 11,55 mil. EUR. Okrem toho RÚ dosiahol oproti svojim predchodcom nižšie náklady o 889 tis. EUR za rok. V roku 2014 boli skutočné náklady RÚ 4,487 mil. EUR.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať