Reklama

Česká televízia začne vyhodnocovať sledovanosť programov aj na internete

Česká televízia vyvíja univerzálnu metodiku pre výpočet sledovanosti programov na internete. V spolupráci s výskumnou agentúrou Mediaresearch chce ponúknuť nástroj na porovnanie údajov z televíznej obrazovky a webu.

Česká televízia má v tejto chvíli k dispozícii komplexné analytické nástroje pre to, aby mohla mapovať vývoj mnohých parametrov, verejnej hodnoty, kvality programov, spokojnosti divákov či sledovanosti. V súlade so svetovými trendmi ale aj u nás čoraz viac divákov upúšťa od klasického sledovanie televízie, nechce sa viazať konkrétnym programom v konkrétnom čase a naopak si selektívne v našom iVysílání vyhľadáva programy v dobe, ktorá im vyhovuje najlepšie. Chceme byť na tento trend pripravení, a preto už niekoľko mesiacov testujeme metodiku vyhodnocovania sledovanosti programov na internete,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák.
Pokračovanie nižšie:


Cieľom novej metodiky je dospieť k ukazovateľu, ktorý by ponúkol porovnanie s ukazovateľom sledovanosti už zavedeným pri meraní sledovanosti programov v televíznom vysielaní. „Za niekoľko mesiacov testovania sa nám podarilo spolu s agentúrou Mediaresearch vyvinúť komplexný nástroj merania, ktorý vďaka funkčnej metóde prepočtu umožní porovnávať údaje z televíznej obrazovky a internetu. Získavame tak súhrnný obraz o diváckej reflexii našich programov. Teší ma, že aj v tejto oblasti je u nás verejnoprávna televízia priekopníkom,“ hovorí riaditeľ Nových médií ČT Pavel Kohout.

Na výpočet sledovanosti televíznych programov na internete Česká televízia využije dáta Asociácie televíznych organizácií a hrubé dáta o prehraní jednotlivých videí umiestnených na webových stránkach ČT, ktoré získa vďaka AIMmonitoru, výskumnému projektu poskytujúcemu informácie o návštevnosti českého internetu a sociodemografickému profilu jeho návštevníkov.

Ďalšou nespornou výhodou tohto výpočtu je, že vychádza z dát nameraných za celý český internet, nie len za obmedzený počet respondentov. Výpočet je tiež úplne transparentný a jednoduchý, „popisuje vedúca výskumu Českej televízie Renata Týmová a dopĺňa: „Metodika vychádza z celkového času, počas ktorého všetci používatelia danú reláciu vo webovom prehliadači sledovali. Aby bol človek započítaný ako divák programu, musí ho zhliadnuť celý. Ak uvidí len jeho polovicu, bude započítaný len za, polovicu diváka apod. Nejde teda o jednoduchý počet spustení videa, ktorý skutočnú sledovanosť nadhodnocuje.

Dáta za všetky svoje programy bude mať Česká televízia k dispozícii na dennej báze v rovnakom užívateľskom softvéri, v ktorom analyzuje klasickú sledovanosť na televízoroch. Metodiku chceme upraviť a použiť aj pre zásah reklamných video kampaní na internete,“ dopĺňa Tereza Šimečková, predsedníčka predstavenstva výskumnej agentúry Mediaresearch.

Dáta o sledovanosti na internete môžu ovplyvniť obraz celkovej sledovanosti programu pomerne výrazne. Z nášho testovacieho merania napríklad vyplýva, že druhý premiérový diel Nevinných lží, Vedľajšie príznaky, ktorý sledovalo v televízii šesťstodeväť tisíc divákov, získal na webe ďalších štyridsaťjeden tisíc divákov,“ hovorí Renata Týmová, podľa ktorej tak stúpol rating relácie o sedem percent. „U posledného dielu relácie Štyri v tom to bolo dokonca takmer osemnásť percentné navýšenie ratingu.

Mohlo by vás ešte zaujímať