Reklama

Satelitný operátor SES sa stal členom Clintonovej globálnej iniciatívy

Spoločnosť SES oznámila, že sa stala členom Clintonovej globálnej iniciatívy (CGI), ktorá je súčasťou iniciatívy Clintonovej nadácie.

Na tohtoročnom výročnom stretnutí CGI, ktoré sa konalo v New Yorku, spoločnosť SES oznámila svoju podporu a záväzok tejto iniciatíve vo forme eHealth platformy SATMED.
Pokračovanie nižšie:

SATMED je satelitnou telemedicínskou platformou založenou na cloude, ktorá je zameraná na zlepšenie prístupu k elektronickému zdravotníctvu (eHealth) ako aj na zjednodušenie jeho použitia. SATMED bude poskytovať množstvo eHealth služieb na rôznych úrovniach, ako napríklad satelitné pripojenie pre vzdialené miesta bez prístupu na internet, eHealth a mHealth nástroje vyvinuté s podporou lekárov a nástroje vyvinuté pre medzinárodné komunity, na poskytnutie univerzálneho prístupu k elektronickej starostlivosti (eCare), elektronickému vzdelávaniu (eLearning), administrácii a financovaniu elektronického zdravotníctva (eHealth). Platforma SATMED bude takisto poskytovať prístup ku cloudovým službám pre zabezpečenie úložného systému, výmeny ako aj zálohovania dát.

Spoločnosť SES vyvíja platformu SATMED v úzkej spolupráci s niekoľkými mimovládnymi organizáciami (NGO), konkrétne s Friendship (Priateľstvo), German Doctors (Nemeckí lekári), Médecins Sans Frontières (Lekári bez hraníc), Archemed a Fondation Follerau Luxembourg (Follerauova nadácia v Luxembursku). Počas pilotnej fázy, celý systém, ktorý zahŕňa satelitný terminál a softvérovú platformu, bude nasadený v rámci partnerských organizácií, vrátane mimovládnych organizácií, nemocníc, lekárskych fakúlt a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú aktívni v chudobných oblastiach. Až 15 satelitných terminálov bude inštalovaných v miestach realizácie projektu a to v Bangladéši, Benine, Eritrei, Guinei, na Filipínach a v Sierra Leone. Partnerské organizácie budú používať SATMED na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, na posilnenie svojich lekárskych vzdelávacích programov, aby zdravotná starostlivosť bola efektívnejšia so zaistením kvality a/alebo zlepšením zberu, riadenia a vizualizácie dát.

Mohlo by vás ešte zaujímať