Reklama

České Rádiokomunikácie rozšíria pilotné vysielanie DAB v Prahe o 12 nových staníc

České Rádiokomunikácie zaradia do pilotného rozhlasového vysielania v III. pásme, ktoré je šírené z vysielača na pražskom Strahove v štandarde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) na kanáli 10D, nové stanice. Konkrétne od 31. júla pribudne do multiplexu 12 nových rozhlasových staníc.

Od spustenia pilotného vysielania (25. marca 2014) boli v ponuke multiplexu len štyri rozhlasové stanice Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Wave, Evropa 2 a RockZone. K týmto staniciam pribudnú ešte programy Českého rozhlasu Radiožurnál, Dvojka, Plus, Junior, D-Dur a Jazz, ako aj Frekvence 1, BBC, Pigy, Implus, Impuls AM a Dechovka.
Pokračovanie nižšie:


Digitalizácia rozhlasového vysielania je zásadnou inováciou tohto posledného analógového média, ktoré poslucháčom prinesie širšiu programovú ponuku a úplne nové typy služieb. Podieľame sa na všetkých aktivitách súvisiacich s otázkami digitálneho rozhlasu. Intenzívne pracujeme na implementácii a overovaní funkčnosti technológií, ktoré sú pre nový typ vysielania potrebné, a to vrátane vývoja služieb spájajúcich rozhlasové vysielanie s internetovými službami. Týmto krokom spúšťame v pilotnom režime jednotlivé stanice s cieľom overiť technické parametre digitálneho rozhlasu,“ hovorí riaditeľ pre reguláciu a stratégiu ČRa Marcel Procházka.

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania je možný na rozhlasových prijímačoch podporujúcich štandard DAB+. Vysielač pokrýva viac ako 800 tisíc obyvateľov v Prahe.

Mohlo by vás ešte zaujímať