Reklama

Verejnoprávny multiplex s vyšším výkonom už aj z vysielača Stará Ľubovňa – Kolník

Pred niekoľkými dňami došlo k výraznému zlepšeniu pokrytia verejnoprávneho multiplexu z vysielača Stará Ľubovňa – Kolník na 24. kanáli. „Na vysielači bol navýšený nielen vyžiarený výkon, ale aj umiestnenie anténového systému na stožiari, čím výrazne narástla dostupnosť signálu na severovýchodnom Slovensku,“ uviedla RTTVS v tlačovej správe.

Vysielací výkon verejnoprávneho multiplexu, ktorý šíri rozhlasové a televízne stanice RTVS, bol navýšený z pôvodných 3 163 W na 20 000 W.
Pokračovanie nižšie:

Okrem vysielača Stará Ľubovňa – Kolník došlo na vysielači Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina, ako sme už informovali, k presunutiu vysielača verejnoprávneho multiplexu (57. kanál) do hlavného anténneho systému.

Treťou pozitívnou zmenou v prípade verejnoprávneho multiplexu bolo upravenie vyžiareného výkonu na vysielači Žilina – Krížava (32. kanál) z pôvodných 7 943 W na 10 000 W.

DVB-T je stále jediná bezplatná platforma na príjem televízneho signálu, aj preto v spolupráci s Towercomom neustále zvyšujeme pokrytie. Verím preto, že plánované zmeny pokrytia bezplatne dostupnej digitálnej terestriálnej siete sú naozaj skvelou správou a naši diváci tieto zmeny privítajú,“ povedal k zlepšovaniu dostupnosti programových služieb v rámci DVB-T šéf techniky RTVS Andrej Doležal.

Mohlo by vás ešte zaujímať