Reklama

České Rádiokomunikácie spustili ďalšie testy v DVB-T2, pripravujú sa na vysielanie v Ultra HDTV (4K)

České Rádiokomunikácie získali povolenie od Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) k ďalšiemu pokračovaniu experimentálneho vysielania v štandarde DVB-T2. Vysielanie bude prebiehať z vysielača Praha – mesto. České Rádiokomunikácie budú v spolupráci s Českou televíziou testovať nový formát televízneho vysielania Ultra HDTV (4K) a tiež možnosť rušenia DVB-T2 príjmu zo strany nových vysokorýchlostných mobilných sietí (LTE). Oprávnenie vysielať experimentálne vysielanie v štandarde DVB-T2 platí do 30. novembra 2014.

Sme potešení, že môžeme pokračovať v ďalšom testovaní štandarde DVB-T2 v Českej republike. Rozvoj DVB-T2 je základným predpokladom pre ďalšiu modernizáciu pozemného televízneho vysielania, ktoré divákom prinesie vyššiu kvalitu a širšiu programovú ponuku. Nové technológie zároveň prepojí svety televízie a internetu, čo divákom prinesie úplne nové služby a umožní im aktívne sa podieľať na obsahu vysielania,“ hovorí Michal Čupa, generálny riaditeľ Českých Rádiokomunikácií. „Chceme tiež nadviazať na naše aktivity v minulom roku a napríklad formou inovačných workshopov zapojiť do diskusie o budúcnosti televízneho vysielania odbornú verejnosť.
Pokračovanie nižšie:

Po viac ako mesiaci tak opäť bude dostupné v Prahe experimentálne vysielanie DVB-T2, tentokrát však České Rádiokomunikácie spolu s ČT chcú otestovať formát Ultra HDTV, ktorý disponuje štvornásobne vyšším rozlíšením v porovnaní s Full HD. Primárnym účelom testu je technický výskum, overenie funkcií nových technológií a s tým spojené budúce využitie poznatkov z experimentu v prospech ako jeho účastníkov, tak verejnosti.

Experimentálne vysielanie DVB-T2 bude slúžiť tiež aj k porovnaniu rozsahu rušenia existujúcich DVB-T sieti a experimentálnej siete DVB-T2 zo strany nových mobilných sietí 4G (LTE, 800 MHz). Cieľom testu je zistiť poznatky ohľadom rozsahu potencionálneho rušenia a spôsoby jeho eliminácie.

Vysielanie v štandarde DVB-T2 bude prebiehať na základe rozhodnutia ČTÚ v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. V ostatnom čase sú České Rádiokomunikácie oprávnené šíriť len technický signál vhodný pre meracie účely. Vysielanie bude šírené na 50. kanáli vo vertikálnej polarizácii a diváci tu môžu naladiť v HD kvalite programy ČT1 HD, Prima HD, Barrandov HD a technický testovací signál HD.

Mohlo by vás ešte zaujímať