Reklama

Václav Mika: RTVS musí byť viditeľnejšia

Implementácia nových procesov v rámci novovzniknutej Sekcie marketingu a komunikácie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) zahŕňa zmeny v štruktúre a koncepcii PR, ktoré sa má stať strategickým nástrojom na zmenu vnímania RTVS zo strany verejnosti a médií.

Ako povedal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, súčasná podoba marketingovej a komunikačnej štruktúry získava úplne nové atribúty. „Koncepčné nastavenie PR a marketingu považujem za jednu z kľúčových úloh nového manažmentu RTVS. Otvorená a transparentná komunikácia smerom k verejnosti je z môjho pohľadu cestou, ako sa opäť priblížiť našim divákom a poslucháčom a RTVS sa musí stať viditeľnejšou,“ dodal generálny riaditeľ RTVS.

Podľa riaditeľky Sekcie marketingu a komunikácie RTVS Daši Matušíkovej je primárnym cieľom týchto zmien vytvorenie silného mediálneho domu: „Chceme RTVS prinavrátiť silnú pozíciu a dosiahnuť, aby ju verejnosť začala opäť vnímať v pozitívnom svetle. Našou ambíciou je prinášať ľuďom hodnoty, zábavu a obohatenie, preto musí byť RTVS riadená koncepčne a strategicky, čoho súčasťou je radikálna zmena vnímania a imidžu značky. Chceme ponúknuť divákovi iný rozmer ako komerčné médiá a vybudovať dôveryhodnú, nebulvárnu a programovo kvalitnú značku, ktorej budú ľudia veriť a budú sa k nej opakovane a radi vracať.
Pokračovanie nižšie:

Súčasťou novej komunikačnej štruktúry sú taktiež zmeny v personálnom obsadení Sekcie marketingu a komunikácie. „Pozícia hovorcu od 1. júna 2013 zanikne, externá komunikácia RTVS sa rozdelí na imidžové a produktové PR. Touto cestou by som rád poďakoval doterajšiemu hovorcovi Richardovi Šümeghymu za odvedenú prácu, poprial mu do budúcnosti všetko dobré a zároveň si viem predstaviť jeho pôsobenie v RTVS niekedy v budúcnosti,“ dodal Václav Mika.

Imidžové PR, korporátnu komunikáciu s verejnosťou a komunikačnú agendu generálneho riaditeľa bude podľa novej štruktúry viesť Dominika Šulková, PR strategických programových značiek a online komunikáciu na sociálnych sieťach bude mať na starosti Juraj Kadáš.

Dominika Šulková: „Tvorba korporátneho imidžu RTVS, prostredníctvom PR je pre mňa mimoriadne zaujímavá výzva. Televízne, ale aj rozhlasové prostredie v sebe skrýva výnimočné čaro, jedným z cieľov je priblížiť ho predovšetkým poslucháčom a divákom a vytvoriť tak vzájomne silný vzťah. Už desať mesiacov som súčasťou marketingového tímu RTVS. Som presvedčená, že nový vietor v plachtách dokáže opäť priniesť médiám verejnej služby výnimočné postavenie na mediálnom trhu.

Juraj Kadáš: „Som veľmi rád, že mám možnosť participovať na vzniku nového produktového PR v ´znovuzrodenej´ RTVS. Toto médium si určite zaslúži viac diváckej pozornosti a verím, že tomu pomôže nový komunikačný koncept, ktorý pripravujeme. Cieľom je intenzívna komunikácia nielen s divákmi, ale aj s ostatnými médiami, a navrátenie značky RTVS do pozície plnohodnotnej alternatívy komerčných médií. Bezprostrednou prioritou taktiež je aktívnejšia a efektívnejšia komunikácia na sociálnych sieťach.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať