Reklama

TÚ SR vydal povolenie na prevádzkovanie lokálneho DVB-T vysielača Prešov – Šibeň

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dnes informoval, že vydal na základe žiadosti spoločnosti REAL TRADING, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača miestneho multiplexu Prešov.
Pokračovanie nižšie:

Na základe povolení bude vysielač Prešov – Šibeň vysielať na 27. kanáli s maximálnym výkonom 10 W ERP v nulovej rovine. Stred anténového systému vysielača bude 10 m nad terénom. Použitá bude vertikálna polarizácia. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 13.3.2013 a je platné do konca februára 2020.

Mohlo by vás ešte zaujímať