Reklama

Košickí výskumníci testujú technológiu vyvinutú v spolupráci s ANTIKom

Košický operátor ANTIK Telecom spúšťa v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) testovanie novej platformy pre distribúciu audiovizuálnych dát v rozličných sieťových prostrediach. Novú IPTV technológiu vyvinuli pred časom programátori v ANTIKu v spolupráci s výskumníkmi z TUKE.

Testovanie jej vlastností v heterogénnom prostredí prebieha v réžii univerzity, v prostredí univerzitného kampusu v Košiciach. Pracovníci skúmajú streamovanie, archiváciu, replikáciu a loadbalancing lineárnej televízie a nelineárneho multimediálneho obsahu v internetových sieťach.
Pokračovanie nižšie:

Tento projekt je realizovaný v spolupráci komerčného sektora a akademickej obce. Aj keď to na Slovensku nie je veľmi bežné, spájanie teórie s praxou sa celosvetovo osvedčuje ako najefektívnejšie využitie prostriedkov venovaných do vedy a výskumu. Naši programátori spolu s výskumnými pracovníkmi z Technickej univerzity v Košiciach vyvinuli unikátnu softvérovú platformu pre distribúciu videa, ktorej vlastnosti sme začali testovať v heterogénnych sieťach priamo v Košiciach,“ uvádza Maroš Plučinský, šéf Softvérového oddelenia spoločnosti ANTIK Telecom.

S ANTIKom riešime v univerzitnom kompetenčnom centre problém interaktivity v poskytovaní sofistikovaných mediálnych služieb cez IPTV. Telekomunikačný operátor je pre tento projekt vhodným partnerom, pretože nám vytvára reálne podmienky na testovanie, navyše sám má svoje vlastné vývojové oddelenie a pracuje na celosvetových novinkách v oblasti IPTV, ktoré sa mu darí úspešne presadzovať na globálnom trhu digitálnej televízie,“ vysvetľuje doc. Ing. František Jakab, PhD. vedúci Laboratórií počítačových sietí Katedry počítačov a informatiky na TUKE.

Projekt Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách je spolufinancované zo zdrojov EÚ. Úlohou ANTIKu, ako jedného z deviatich partnerov projektu, je spolupodieľať sa na riešení interaktivity v poskytovaní sofitistikovaných mediálnych služieb prostredníctvom IPTV.

ANTIK_kosicki_vyskum30207
Laboratórium počítačových sietí Katedry počítačov a informatiky na TUKE

(Antik Telecom)

Mohlo by vás ešte zaujímať