Reklama

TÚ SR predĺžil platnosť povolení pre lokálne DVB-T multiplexy

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vyhovel žiadostiam spoločnosti T – Video Agency, s.r.o. a predĺžil jej platnosť povolení pre lokálne DVB-T multiplexy v mestách Bratislava (K 55) a Žilina (K 28) do 30.11.2013, Borský Mikuláš (K 51), Jaslovské Bohunice (K 59) a Skalica (K 51) do 30.11.2019. Rozhodnutia sú právoplatné. Pôvodná platnosť povolení bola do 30.11.2012.
Pokračovanie nižšie:


Môžeme pripomenúť, že vysielač Borský Mikuláš – Dubník K 51 má povolený výkon ERP 10 kW, vysielač Bratislava – Kamzík K 55 má povolený výkon ERP 1 kW, vysielač Jaslovské Bohunice K 59 má povolený výkon ERP 500 W, vysielač Skalica K 51 má povolený výkon ERP 100 W a vysielač Žilina – Veľké Hradisko K 28 má povolený výkon ERP 400 W. Programová ponuka nemusí byť zo všetkých vysielačov rovnaká, ale môže sa líšiť podľa regiónu.

Mohlo by vás ešte zaujímať