Reklama

TÚ SR povolil DVB-T vysielač Košice – Dubník a miestny MUX Pezinok

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača Košice – Dubník, ktorý bude súčasťou 4. multiplexu. Vysielač bude využívať K22 s výkonom ERP 10 kW. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 7.9.2012 a je platné do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR vydal na základe žiadosti spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača Pezinok, ktorý bude súčasťou miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K41 s výkonom ERP 422 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.9.2012 a je platné do 31.8.2019. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. Základné parametre vysielania: počet nosných 2k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať