Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nový lokálny vysielač DVB-T v Banskej Bystrici

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dnes informoval novinárov, že vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Banská Bystrica K 56 bude súčasťou miestneho multiplexu Banská Bystrica. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 29.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať