Reklama

TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 4. multiplex

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. 12 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Banská Bystrica – Laskomer K 40, Banská Štiavnica – Sitno K 31, Bardejov – Magura K 46, Bratislava – Kamzík K 39, Košice – Heringeš K 21, Lučenec – Blatný vrch K 32, Nitra – Zobor K 31, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 23, Poprad – Hranovnica K 39, Poprad – Kráľova Hoľa K 22, Ružomberok – Úložisko K 46 a Žilina – Zástranie K 39 budú súčasťou 4. multiplexu.
    Pokračovanie nižšie:


Vydaniu povolení predchádzalo výberové konanie. TÚ SR vydal povolenia koncom júna. Povolenia ešte nie sú právoplatné. Držiteľ povolení má možnosť podať voči rozhodnutiam rozklad. Platnosť povolení bude do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať