Reklama

TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 1. multiplex

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. 10 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov. Povolené vysielače: Banská Bystrica – Laskomer K 49 s výkonom 50 119 W, Bardejov – Magura K 49 s výkonom 31 623 W, Bratislava – Kamzík K 44 s výkonom 50 119 W, Košice – Heringeš K 50 s výkonom 19 953 W, Lučenec – Blatný vrch K 49 s výkonom 31 623 W, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 55 s výkonom 50 119 W, Poprad – Hranovnica K 41 s výkonom 50 119 W, Poprad – Kráľova hoľa K 57 s výkonom 5 012 W, Ružomberok – Úložisko K 44 s výkonom 50 119 W a Žilina – Krížava K 35 s výkonom 1 995 W budú súčasťou 1. multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.
Pokračovanie nižšie:


Povolenia nadobudli právoplatnosť 31.7.2012. Platnosť povolení bude do 31.5.2021. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať