Reklama

Srbskí mediálni experti sa zaujímali u nás o digitalizáciu TV vysielania

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) prijal skupinu srbských expertov pre mediálnu oblasť, ktorá je v rámci programu MZV SR zameraného na odovzdávanie slovenských skúseností s transformáciou a integráciou (CETIR) na študijnom pobyte na Slovensku. Slovenská republika a Česká republika sú v súčasnosti lídrami digitalizácie televízneho terestriálneho vysielania v krajinách V4. Srbskí mediálni experti sa preto zaujímali o skúsenosti TÚ SR s prechodom z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie.
Pokračovanie nižšie:


Srbských expertov zaujal rýchly začiatok digitálneho vysielania na Slovensku, ktorý umožnilo využitie frekvencií, ktoré sa pre analógové televízne terestriálne vysielanie nevyužívali. Otázky srbských expertov smerovali aj k tomu, či k prechodu prebehla informačná kampaň a či štát aj iným spôsobom podporil prechod z analógového na digitálne vysielanie. Jednou z tém bolo aj lokálne a regionálne televízne terestriálne vysielanie. Z celkového počtu 58 lokálnych a regionálnych TV staníc vysielala terestriálne analógovo necelá polovica, ostatné využívajú iné možnosti šírenia vysielania. TÚ SR napriek tomu eviduje cca. sto žiadostí o frekvencie pre miestny multiplex. Srbskí experti sa zaujímali aj o počet mobilných operátorov na Slovensku a položili otázku, prečo jeden z nich končí. Po vysvetlení, že operátor nekončí, ale končí jeho doterajšia ponuka, ich pobavilo, ako sa nechali zmiasť reklamnou kampaňou operátora.

Na jeseň 2011 srbská vláda schválila mediálnu stratégiu, ktorej cieľom je posilnenie slobody prejavu a demokratizácie srbských médií. Ide o komplexný strategický dokument, ktorý predpokladá schválenie príslušného zákona, harmonizáciu regulácie mediálneho trhu, ako aj harmonizáciu vlastníctva médií s praxou členských krajín EÚ. Podľa srbských mediálnych expertov Srbsko uvažuje o vypnutí analógového televízneho terestriálneho vysielania v roku 2015.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať