Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nové lokálne vysielače DVB-T v Spišskej Novej Vsi a v Nových Zámkoch

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti PowerCon s.r.o. prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Spišská Nová Ves signálom miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K32 a má povolený výkon ERP 170 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 15.5.2012 a je platné do 31.7.2018. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.
Pokračovanie nižšie:


Už 3.5.2012 nadobudlo právoplatnosť povolenie pre spoločnosť AVIS s.r.o. na prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Nové Zámky signálom miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K40 a má povolený výkon ERP 2 000 W. Povolenie je platné do 31.1.2013. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať