Reklama

DIGI TV s novou jarnou akciou – za každého nového zákazníka 2 mesiace služieb zdarma

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pripravila pre všetkých svojich zákazníkov novú jarnú akciu. Akcia je zameraná na získavanie nových klientov s odporučením od súčasných zákazníkov platformy DIGI TV, ktorých následne spoločnosť DIGI Slovakia s.r.o. odmení. Súčasní zákazníci tak môžu za každého odporučeného zákazníka získať dva mesiace služieb zdarma.
Pokračovanie nižšie:


V prípade, že súčasný zákazník platformy DIGI TV odporučí až troch známych môže získať až 6 mesačné predplatné služieb zdarma.

Podmienky akcie:

– existujúci zákazník musí mať posledných 6 mesiacov užívania služby bez nedoplatku
– nový užívateľ sa musí osobne, prostredníctvom známeho, telefonicky alebo na webe zaregistrovať a uviesť referenciu (VS/č. zmluvy) na existujúceho zákazníka (satelitná televízia 0850 211 112, káblová televízia a internet 0850 700 800, www.digislovakia.sk)
– nový užívateľ musí mať uhradené minimálne 3. mesiace, aby bol bonus uplatniteľný
– existujúci zákazník si môže uplatniť bonus maximálne na 3 nových zákazníkov a využívať službu zdarma maximálne na dobu 6 mesiacov
– nárok na bonus zanikne, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy zo strany nového užívateľa
– bonus nemože byť vyplatený v hotovosti a je neprenášatelný na inú osobu
– nedodržaním vyššie uvedených bodov nárok na akciu zaniká

Viac informácií je možné získať priamo na oficiálnom webe.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.